Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dodawanie analiz niestandardowych do Wnioski

Możesz zdefiniować konkretne analizy, które będą używane do określonych terminów. Pomaga to kontrolować, jakie analizy otrzymują użytkownicy w programie Wnioski, i tworzyć preferowane analizy.

Dzięki analizom niestandardowym możesz definiować odpowiedzi na określone terminy i kontrolować analizy zwracane przez Wnioski. Do analizy niestandardowej można zdefiniować wiele terminów. Możesz również zdefiniować różne terminy w różnych językach, aby przeprowadzić analizę niestandardową.

Informacja

Słownictwo w Qlik Sense zarządzany przez klienta jest obsługiwane tylko w języku angielskim.

Analiza niestandardowa

Podczas tworzenia analizy niestandardowej dodaje się terminy do analizy, a następnie wybiera typ analizy. Następnie możesz określić domyślne wymiary lub miary. Gdy nie ma ustawionych żadnych wartości domyślnych, Wnioski określa odpowiednie wymiary lub miary do użycia w analizie na podstawie pytania użytkownika.

Opcjonalnie możesz ustawić ograniczenia typu analizy, aby zawęzić zakres. Na przykład możesz chcieć uwzględnić w analizie tylko wartości, które przekraczają określoną wartość miary.

InformacjaDostępność warunków dla pól różni się w zależności od wartości w polach.

Możesz opcjonalnie wybrać typ wykresu do użycia spośród dostępnych dla danego typu analizy. Jeśli wybierzesz typ wykresu, ten typ wykresu będzie zawsze używany w Twojej analizie niestandardowej, chyba że inny wykres zostanie uznany za bardziej odpowiedni do wybranych danych. Możesz wymusić używanie tylko swojego typu wykresu, nawet jeśli istnieją bardziej odpowiednie wykresy do pytania. Na przykład możesz wymusić wykres kołowy. Jeśli w wyszukiwaniu używa się wymiaru zawierającego 200 różnych wartości, wykres kołowy zostanie użyty, nawet jeśli nie będzie optymalnym wykresem dla takich danych.

Niektóre typy analiz umożliwiają również ustawienie opcji sortowania wykresu i opcjonalnie stosowanie limitów liczby wyświetlanych wartości. Można na przykład skonfigurować analizę niestandardową z typem analizy klasyfikacja, posortowaną według wartości rosnących i z ograniczeniem do 20 wyświetlanych wartości wymiarów. Poniższa ilustracja pokazuje, jak można to skonfigurować.

Niestandardowe okno dialogowe analizy z opcjami sortowania wykresu

Typy analiz

Poniższa tabela przedstawia typy analiz dostępne podczas tworzenia analiz niestandardowych. Niektóre analizy mają różne warianty do wyboru. Określają one, jakie pola zostaną użyte w analizie.

Typy analiz
Typ analizy Użyj ikony Warianty
RozbiciePodziel miarę według różnych wymiarów. 2–3 wymiary, 1 miara
Podział (geoprzestrzenny)Grupuj dane według prostych i hierarchicznych podziałów geograficznych.1–2 wymiary geograficzne, 0–2 miary
Miara obliczana (KPI)Wyświetl zagregowane sumy.1 miara
Klastrowanie (K-Means)Porównaj 2 miary w wymiarze, grupując wyniki przy użyciu funkcji KMeans2D.1 wymiar, 2 miary
Porównanie

Porównaj od dwóch do czterech miar w jednym lub dwóch wymiarach. Obsługiwane są dwa warianty:

 • 1 wymiar, 2–4 miary

 • 2 wymiary, 2–3 miary

1 wymiar, 2–4 miary

2 wymiary, 2–3 miary

Korelacja Pokaż względną korelację między 2 miarami w maksymalnie 2 opcjonalnych wymiarach. 0–2 wymiary, 2 miary
Informacja wzajemna

Wyświetl statystyczną zależność między celem a wybranymi elementami.

Wskaźnik zależności waha się od 0% (brak zależności) do 100% (mocna zależność).

Możesz wybrać jedno pole (miarę lub wymiar) jako cel, a następnie 1–10 wymiarów lub miar jako czynniki wpływające.

Informacja wzajemna wykorzystuje wybraną losowo próbkę danych. W związku z tym wyniki tego typu analizy dla tych samych pól lub wyborów mogą się różnić.

2–11 pól
PrzeglądPokaż przegląd miary według wielu wymiarów. 1–2 wymiary, 1 miara
Okres do okresuPorównuje miarę z bieżącego okresu w stosunku do poprzedniego okresu.1 miara
Kontrola procesu (średnia)Pokaż wskaźnik wydajności miary między dwoma obliczanymi limitami kontrolnymi. 1 wymiar, 1 wymiar czasowy
Kontrola procesu (średnia ruchoma)Pokaż wskaźnik wydajności miary między dwoma obliczanymi limitami kontrolnymi w ostatnich siedmiu okresach.1 wymiar, 1 wymiar czasowy

Klasyfikacja

Sklasyfikuj wartości wymiarów według miar, z opcjonalnym grupowaniem. 1 wymiar, 1 miara

Klasyfikacja (z grupowaniem)

Pokaż zagnieżdżoną klasyfikację co najmniej jednego wymiaru względem miary w czasie.3 wymiary, 1 miara
Znaczenie względneUtwórz klasyfikację ze zbiorczym udziałem (wykres Pareto).1 wymiar, 1 miara
Dekompozycja szeregu czasowegoRozłóż szereg czasowy na komponenty trendu, sezonowy i przypadkowy.1 wymiar czasowy, 1 miara

Trend w czasie

Pokaż wyniki miary w czasie, opcjonalnie podzielonej według wymiaru o niskiej kardynalności.

Obsługiwane są dwa warianty:

 • 0–1 wymiar, 1 miara, 1 wymiar data/godzina

 • 2–3 miary, 1 wymiar data/godzina

0–1 wymiar, 1 miara, 1 wymiar czasowy

2–3 miary, 1 wymiar czasowy

Od początku roku

Podziel miarę (z wynikami z tego i poprzedniego roku) według wymiaru. 1 wymiar, 1 miara, 1 wymiar czasowy

Tworzenie analiz niestandardowych

 1. W aplikacji kliknij Przygotuj i wybierz pozycję Słownictwo.
 2. Kliknij pozycję Analiza niestandardowa.
 3. Kliknij Utwórz terminy.
 4. Z listy rozwijanej wybierz język i wprowadź terminy do analizy niestandardowej.
 5. Opcjonalnie dodaj inny język i terminy dla tego języka.
 6. Z listy Typ analizy wybierz typ analizy.
 7. Jeśli to możliwe, wybierz wariant do użycia.
 8. Jeśli chcesz określić wymiary i miary do analizy, w sekcji Dane wybierz domyślne pola do użycia.
 9. Jeśli chcesz zastosować ograniczenia do analizy, w sekcji Ograniczenia, wybierz pole, warunek i wartość.
 10. Na karcie Wykres, w sekcji Typ wykresu, opcjonalnie wybierz wykres główny, który ma być używany z danym typem analizy niestandardowej.

  Aby użyć tego typu wykresu nawet wtedy, gdy inne wykresy mogą być bardziej odpowiednie, wybierz opcję Egzekwuj wybór wykresu.

 11. Jeśli jest to dostępne dla twojego typu analizy, ustaw sortowanie i limit dla wykresu.
 12. Kliknij polecenie Utwórz.
 13. W aplikacji dostępnej dla Czat Wniosków kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacji, a następnie w sekcji Użyj Wnioski wyłącz, a następnie włącz opcję W hubie.

Ograniczenia

Analizy niestandardowe mają następujące ograniczenia:

 • Ustawienie Egzekwuj wybór wykresu nie jest stosowane w następujących sytuacjach:

  • Gdy do analizy niestandardowej zostanie dodana liczba pól nieobsługiwana przez wybrany typ wykresu.

   Na przykład niektóre wykresy obsługują dwa, ale nie trzy wymiary. Jeśli utworzysz analizę podziału z dwoma wymiarami i wymusisz wykres mekko, działa to zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli utworzysz analizę podziału z trzema wymiarami i wybierzesz wykres mekko, wykres mekko nie zostanie użyty, ponieważ nie obsługuje trzech wymiarów.

  • Gdy użytkownik dodaje ograniczenie wymiaru, które powoduje przekroczenie limitu wymiarów.

   Na przykład tworzysz analizę podziału z kategorią wymiarów i produktem oraz wybierasz i egzekwujesz wykres mekko. Działa to zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli dodasz ograniczenie wymiaru kraj, na wykresie będą teraz używane trzy wymiary, więc wykres mekko nie zostanie wyegzekwowany.

  • Gdy wybrano wykres wodospadowy odchyleń, ale nie zastosowano żadnych okresów kalendarzowych.

 • Ograniczenia nie są dostępne we wszystkich typach analiz.

 • W Czat Wniosków pytania uzupełniające nie działają w przypadku analiz niestandardowych. Jeżeli na przykład wyślesz pytanie podsumowanie sprzedaży do analizy niestandardowej, a następnie zadasz pytanie uzupełniające, na przykład co z zyskiem, Czat Wniosków potraktuje to jako nowe pytanie.

 • Pola oznaczone znacznikiem $hidden w skrypcie ładowania nie będą dostępne w analizie niestandardowej, nawet jeśli będą ustawione jako widoczne w modelu logicznym.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!