Przeskocz do zawartości głównej

Fractile — funkcja skryptu

Funkcja Fractile() wyszukuje wartość odpowiadającą fraktylowi (kwantylowi) z przedziału zamkniętego zagregowanych danych w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

WskazówkaDo obliczenia fraktylu z przedziału otwartego można użyć funkcji FractileExc — funkcja skryptu.

Składnia:  

Fractile(expr, fraction)

Typ zwracanych danych: numeric

Funkcja zwraca wartość odpowiadającą klasyfikacji zdefiniowanej przez rank = fraction * (N-1) + 1, gdzie N jest liczbą wartości w wyrażeniu expr. Jeśli rank jest liczbą niecałkowitą, dokonuje się interpolacji między dwiema najbliższymi wartościami.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające dane do wykorzystania przy obliczaniu fraktylu.
fraction Liczba z przedziału od 0 do 1 odpowiadająca obliczanemu fraktylowi (kwantylowi wyrażonemu ułamkiem).

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

Dane wynikowe
Przykład Wynik
Table1:
Crosstable (Type, Value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

W tabeli z wymiarami Type i MyFractile wynikami obliczeń Fractile() w skrypcie ładowania danych są:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!