Przeskocz do zawartości głównej

Avg — funkcja skryptu

Funkcja Avg() wyszukuje średnią wartość zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

Avg([DISTINCT] expr)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
DISTINCT Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną pominięte.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

Dane wynikowe
Przykład Wynik

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Można to sprawdzić w arkuszu, tworząc tabelę zawierającą miarę.
Sum(Sales)/12

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Zliczane są tylko wartości odrębne. Sumę należy podzielić przez liczbę wartości, które nie są zduplikowane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!