Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zawsze jedna wartość wybrana

Użytkownik może wybrać opcję Zawsze jedna wartość wybrana dla pola w aplikacji. Ta wartość oznacza, że dla pola zawsze jest wybrana jedna, i tylko jedna, wartość. Tej opcji można użyć na przykład, aby określić, że dla pola wybrana jest zawsze jedna waluta.

W przypadku korzystania z opcji Zawsze jedna wartość wybrana:

 • Opcji Zawsze jedna wartość wybrana można użyć dla jednego pola lub większej liczby pól.
 • Podczas wyświetlania arkusza nie można usunąć zaznaczenia opcji Zawsze jedna wartość wybrana. Zaznaczenie można jednak usunąć, edytując arkusz we własnym obszarze roboczym.
 • Gdy publikujesz aplikację z zaznaczoną opcją Zawsze jedna wartość wybrana, wówczas ta wartość obowiązuje dla wszystkich arkuszy w aplikacji. Odbiorca aplikacji nie może skasować tej wartości.
 • Gdy zduplikujesz aplikację, opcja Zawsze jedna wartość wybrana zostanie zduplikowana z aplikacją.
 • Gdy wyeksportujesz aplikację bez danych, wówczas opcja Zawsze jedna wartość wybrana nie zostanie wyeksportowana z aplikacją.
 • Opcja Zawsze jedna wartość wybrana nie jest obsługiwana dla pól pochodnych.

Wartość, dla której ustawiono zakładkę domyślną, można użyć, aby podświetlić konkretne selekcje dla odbiorcy aplikacji. Przykład jest dostępny w sekcji .Przykład z opcją „Zawsze jedna wartość wybrana” i zakładką domyślną: kontrolowanie selekcji w celu naprowadzania odbiorców aplikacji na wnioskiAlways one selected value and default bookmark example: Controlling selections to guide app consumers to insights

Więcej informacji o zakładkach domyślnych zawiera temat Ustawianie zakładki domyślnej w celu utworzenia strony docelowej aplikacji.

Zaznaczanie opcji „Zawsze jedna wartość wybrana”

 1. Otwórz arkusz w aplikacji.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj arkusz.
 3. Kliknij opcję Pola.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie kliknij opcję Ustawienia pola.
 5. W oknie, które zostanie otwarte, zaznacz pole wyboru Zawsze jedna wartość wybrana, a następnie zapisz.
 6. Aby zakończyć edycję, kliknij opcję Edytuj Gotowe. Ta wartość pojawi się jako karta na górnym pasku narzędzi. W tym przypadku ― inaczej niż w przypadku zakładki ― nie ma możliwości usunięcia tego zaznaczenia.

  Zawsze jedna wartość wybrana na pasku narzędzi

  Wartość jako karta na górnym pasku narzędzi.

  Opcja Zawsze jedna wartość wybrana domyślnie obowiązuje względem pierwszej pozycji w polu. W powyższym przykładzie wartość obowiązuje względem pozycji Currency. CHF jest walutą wybraną domyślnie. Tę selekcję może zmienić twórca lub odbiorca aplikacji ― w tym przypadku na inną walutę.

 7. Aby sprawdzić, czy opcja Zawsze jedna wartość wybrana działa poprawnie, zamknij, a następnie ponownie otwórz aplikację. Wartość powinna pojawić się w górnym pasku narzędzi.

Aby usunąć zaznaczenie opcji Zawsze jedna wartość wybrana dla pola kliknij prawym przyciskiem myszy pole w trybie Edytuj, kliknij opcję Ustawienia pól, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Zawsze jedna wartość wybrana.

Przykład z opcją „Zawsze jedna wartość wybrana” i zakładką domyślną: kontrolowanie selekcji w celu naprowadzania odbiorców aplikacji na wnioski

W tym przykładzie ustawimy opcję Zawsze jedna wartość wybrana dla pola. Następnie określimy domyślną zakładkę dla aplikacji. Określenie zakładki domyślnej i zaznaczenie opcji Zawsze jedna wartość wybrana oznacza, że kontrolujemy to, co zobaczą odbiorcy aplikacji, gdy otworzą naszą publikowaną aplikację.

 1. Oto arkusz w naszej aplikacji przed zaznaczeniem opcji Zawsze jedna wartość wybrana i przed zastosowaniem zakładki domyślnej. To powinien być arkusz, który ma być widoczny dla odbiorców aplikacji jako strona docelowa wyświetlana po otwarciu aplikacji.

  Widok arkusza z dwoma panelami filtrowania i wykresem słupkowym.

  Względem miary Amount na wykresie powyżej użyte zostało wyrażenie: =sum(DISTINCT {<Currency=>} Amount_LOCAL)* RATE

 2. Aby upewnić się, że dla pola Currency zawsze wybrana będzie jedna i tylko jedna wartość, przeprowadzamy edycję arkusza, klikamy opcję Pola, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy pozycję Currency.

 3. Następnie zaznaczamy pole wyboru Zawsze jedna wartość wybrana i zapisujemy.

  Okno dialogowe Ustawienia pól.

 4. Po zamknięciu trybu Edytuj dla aplikacji wartość Zawsze jedna wartość wybrana pojawi się jako karta na górnym pasku narzędzi. Domyślnie wybraną wartością jest pierwsza pozycja w polu ― w tym przypadku jest to wartość CHF.

  Arkusz z dwoma panelami filtrowania i wykresem słupkowym oraz wartością „Zawsze jedna wartość wybrana” jako kartą na górnym pasku narzędzi.

 5. Jednak chcemy, aby w momencie otwarcia aplikacji wydatki były widoczne w walucie Euro. Zatem wybieramy Euro z pola Currency, a następnie klikamy opcję Zakładki, aby utworzyć nową zakładkę dla Currency("EUR"). Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy zakładkę Currency("EUR") i klikamy opcję Ustaw jako zakładkę domyślną.

 6. Gdy aplikacja zostanie otwarta lub opublikowana do odbiorcy, będzie otwierana z jedną wartością wybraną i widoczną zakładką domyślną. Aplikacja zostanie otwarta w arkuszu zakładki, a nie w przeglądzie aplikacji.

  Arkusz z dwoma panelami filtrowania i jednym wykresem słupkowym.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!