Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dodawanie wyróżnienia

Wnioski można wyróżniać, co ułatwia ich wyjaśnianie i prowadzi do większego zaangażowania odbiorców.

W tym celu należy dodać efekty do migawek, aby wyróżnić niektóre punkty danych i jednocześnie pomijać informacje nieistotne. W ten sposób efekty pomagają ograniczyć nadmiar informacji, dzięki czemu odbiorcy skupiają się na kluczowych wnioskach.

W tej sekcji przedstawiono sposoby wyróżniania wniosków, na przykład za pomocą różnych efektów dotyczących migawek i przez wyróżnianie punktów danych na migawce.

Innym sposobem na wyróżnienie wniosków i zmniejszenie ilości informacji jest ukrycie informacji. Można na przykład zmienić wygląd migawki tak, aby ukryć elementy takie jak tytuły, osie, linie punktów danych, stopki, legendy itp.

Stosowanie efektu dotyczącego migawki

W celu wyróżnienia niektórych wartości w migawkach można dodawać do nich efekty wizualne.

InformacjaEfekty mogą być stosowane tylko na wykresach słupkowych, wykresach liniowych i wykresach kołowych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Narracje kliknij Effects.

  Zostanie otwarta biblioteka efektów.

 2. Odszukaj efekt, którego chcesz użyć, i przeciągnij go na migawkę.

Migawka została wyświetlona z efektem wizualnym.

Migawka wykresu słupkowego bez efektów.

Snapshot with no effects.

Migawka wykresu słupkowego, względem którego zastosowano efekt Najwyższa wartość.

Snapshot with an effect applied to it.

Wyróżnianie punktów danych na migawce

W przypadku migawki, względem której zastosowano efekt Dowolna wartość, możliwe jest wybranie konkretnego punktu danych do podświetlenia.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Narracje na slajdzie zaznacz migawkę, względem której zastosowano efekt Dowolna wartość.

 2. Kliknij Effects na migawce.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą punktów danych.

 3. Kliknij jeden z punktów danych na liście.

  InformacjaMożesz również kliknąć bezpośrednio punkty danych na migawce.
 4. Kliknij poza migawką.

Wybrany punkt danych został wyróżniony na migawce.

Usuwanie efektu z migawki

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij prawym przyciskiem myszy migawkę z efektem do usunięcia.

  Zostanie wówczas wyświetlone menu skrótów.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Usuń efekt.

Efekt został usunięty z migawki.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!