Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Dodawanie zakładek do slajdu

Na pasku narzędzi formatowania tekstu dostępna jest opcja połączenia, która umożliwia dodawanie zakładek wewnątrz obiektu tekstu.

Dodawanie zakładek

Zaznaczony akapit tekstu można użyć na potrzeby zakładki.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku narracji kliknij dwukrotnie obiekt tekstowy, w którym chcesz dodać zakładkę.

    Zostanie wyświetlony pasek narzędzi formatowania tekstu.

  2. Wybierz akapit tekstu, którego zamierzasz użyć jako zakładki.

  3. Kliknij Obiekt powiązany.

    Otwarte zostaje okno dialogowe.

  4. Kliknij opcję Zakładki po prawej stronie i wybierz zakładkę z listy.
  5. Kliknij poza tekstem.

Zakładka została dodana.