Przeskocz do zawartości głównej

Skróty klawiaturowe stosowane w wyszukiwaniu inteligentnym

InformacjaW poniższym opisie skrótów klawiaturowych przyjęto, że używany jest system Windows. W przypadku systemu Mac OS należy użyć klawisza Cmd, zamiast klawisza Ctrl.
Skróty klawiaturowe stosowane w wyszukiwaniu inteligentnym
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Ctrl+F Otwórz wyszukiwanie inteligentne. Następnie można wprowadzić szukane wartości lub znaki.
Tab lub Enter

Dodaj pierwszy sugerowany ciąg szukany do pola wyszukiwania, jeśli żadna podpowiedź nie jest wyróżniona.

Przyciski strzałek w górę i w dół

Przechodź między polem wyszukiwania, listą podpowiedzi szukanych ciągów i wynikami wyszukiwania.

Przechodź między wierszami wyników wyszukiwania.

Przyciski strzałek w prawo i w lewo

Przechodź między pozycjami na liście podpowiedzi szukanych ciągów.

Tab

Dodaj wyróżnioną pozycję z listy podpowiedzi szukanych ciągów do pola wyszukiwania.

Enter

Wybierz wyróżniony wynik wyszukiwania.

Wybierz pozycję z wyróżnionej listy podpowiedzi szukanych ciągów.

Esc

Wyczyść pole wyszukiwania.

Zamknij inteligentne wyszukiwanie (jeśli pole wyszukiwania jest puste).

Ctrl+F Zamknij inteligentne wyszukiwanie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!