Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Usuwanie wymiaru głównego lub miary głównej

Z sekcji elementów głównych aplikacji można usuwać miary i wymiary do momentu publikacji aplikacji.

InformacjaW przypadku usunięcia wymiaru głównego lub miary głównej wizualizacje korzystające z tych elementów głównych nie będą działać, chyba że usunięte elementy główne zostaną zastąpione nowymi miarami lub wymiarami.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Linked Object aby wyświetlić elementy główne.
 3. Kliknij wymiar lub miarę do usunięcia.

  Zostanie otwarty podgląd.

 4. Kliknij Delete u dołu podglądu.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o tym, że wszystkie wizualizacje korzystające z wymiaru lub miary do usunięcia przestaną działać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Wybrane wymiary lub miary są usuwane z sekcji elementów głównych, a wszystkie znajdujące się w arkuszach wizualizacje, które korzystały z usuniętego elementu, przestają działać. W wizualizacjach tych wyświetlany jest następujący komunikat: Wymiar nie został znaleziony lub Miara nie została znaleziona.

Wizualizacja bez wymiaru i miary, ponieważ oba te elementy zostały usunięte z elementów głównych.
Element z usterką.

Zastępowanie nieprawidłowego wymiaru lub nieprawidłowej miary

Po usunięciu wymiaru lub miary z sekcji elementów głównych wszystkie wizualizacje, które odwoływały się do usuniętego elementu głównego przestaną działać do momentu zastąpienia takiego brakującego elementu głównego.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów. Kliknij Linked Object aby wyświetlić elementy główne.

 2. Przeciągnij wymiar lub miarę z sekcji Wymiary lub Miary do wizualizacji w arkuszu.

  Zostanie otwarte menu skrótów.

 3. Wybierz polecenie Zastąp nieprawidłowy wymiar lub Zastąp nieprawidłową miarę.

Wizualizacja jest teraz kompletna i znowu działa.