Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Rozwiązywanie problemów — tworzenie aplikacji

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas tworzenia aplikacji i wizualizacji w programie Qlik Sense.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednego środowiska Qlik Sense do innego

Possible cause  

Aplikacja utworzona w środowisku Qlik Sense została przeniesiona do innego środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proposed action  

Używając konsoli Qlik Management Console, importuj grafiki do lokalizacji docelowej ze środowiska Qlik Sense, w którym aplikacja została utworzona.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie lokacjami Qlik Sense: Przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została zaimportowana z Qlik Sense Desktop do Qlik Sense

Possible cause  

Aplikacja utworzona w programie Qlik Sense Desktop została importowana do środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proposed action  

Używając konsoli Qlik Management Console, importuj grafiki z folderu grafiki aplikacji Qlik Sense Desktop.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie lokacjami Qlik Sense: Przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości.

WskazówkaObrazy są dołączane automatycznie tylko w przypadku przeniesienia aplikacji z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

InformacjaJeśli w folderze Content\Default programu Qlik Sense Desktop zostały utworzone podfoldery w celu zorganizowania grafik, po importowaniu grafik konieczne będzie ręczne dodanie tych podfolderów do aplikacji i jej arkuszy, narracji oraz obiektów tekstu i grafiki.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej

Possible cause  

Aplikacja została przeniesiona między instalacjami Qlik Sense Desktop.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proposed action  

  • Skopiuj grafiki z komputera, na którym aplikacja była tworzona, i wklej je do folderu grafik w lokalizacji docelowej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Nie działa grafika, której chcę użyć

Grafiki są częścią aplikacji jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji, w obiektach typu tekst i grafika oraz na slajdach narracji.

Possible cause  

Używasz grafiki o nieobsługiwanym formacie.

Proposed action  

  • Dokonaj konwersji grafiki na jeden z obsługiwanych formatów: png, jpg, jpeg lub gif.

Korzystanie z Insight Advisor wpływa na wydajność systemu

Insight Advisor używa elementów głównych jako pól w zalecanych wykresach.

Possible cause  

Wykresy generowane przez Wnioski wybierają pola, które prowadzą do tworzenia wykresów zużywających znaczne ilości zasobów.

Proposed action  

  • Zmień pola, z których mogą korzystać użytkownicy opublikowanej aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Ukrywanie pól w analizie.

Nie mogę znaleźć polecenia Przeładuj, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy

Chcę załadować aplikację, ale ich nie widzę polecenia Przeładuj, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy.

Possible cause  

Nie masz ustawionego co najmniej jednego z następujących uprawnień w konsoli QMC:

  • Dostęp umożliwiający aktualizację aplikacji.

  • Dostęp do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task.

  • Dostęp do odczytu i tworzenia filtru zasobów ReloadTask.

Proposed action  

Skontaktuj się z administratorem QMC, aby uzyskać dostęp do tworzenia i odczytu filtru zasobów ReloadTask.

Nie mogę zarządzać zadaniami ładowania aplikacji w hubie

Chcę wyświetlić zadania ładowania aplikacji w hubie, ale ich nie widzę polecenia Zarządzaj zadaniami przeładowania kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy.

Possible cause  

Reguła zabezpieczeń HubSectionTask jest wyłączona lub nie masz dostępu do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task. Możesz też nie mieć dostępu do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie skonfigurowanym w QMC.

Proposed action  

Skontaktuj się z administratorem QMC, aby uzyskać dostęp do odczytu do filtru HubSection_Task i zadań ładowania aplikacji w hubie.

Miniatury nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza

Possible cause  

Skopiowany arkusz pochodzi z innej aplikacji. Miniatury są przechowywane jako zasoby aplikacji i nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza. Kopiowanie arkuszy w aplikacji działa dobrze.

Proposed action  

Możesz skopiować całą aplikację i użyć jej jako punktu wyjścia. Obejmuje to wszystkie zasoby, takie jak grafiki.