Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Widok Narracje

Narrację możesz utworzyć lub otworzyć, klikając opcję Narracje na karcie Dodaj narrację na pasku narzędzi.

W widoku Narracje można wykonywać następujące czynności:

  • tworzyć narracje w celu prezentowania wniosków i pomysłów opartych na przeprowadzonej analizie danych;
  • odtwarzać narrację w sposób, w jaki byłaby prezentowana odbiorcom;
  • publikować narrację.
InformacjaPublikowanie narracji nie jest obsługiwane w Qlik Sense Desktop.

Tworzenie (edycja)

Narracje tworzy się za pomocą migawek z dostępnych wizualizacji. Aby narracja wyglądała atrakcyjnie, warto stosować różne style i efekty wizualne, takie jak tekst, kształty, grafiki i inne efekty.

Widok budowania narracji z migawką wykresu liniowego Quarterly Trend.

The storytelling building view with snapshot of line chart Quarterly Trend.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Opcje te są niedostępne w opublikowanej aplikacji, chyba że jesteś jej właścicielem. W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

Zapisz Służy do zapisywania aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.
InformacjaPo opublikowaniu aplikacji nie można przejść do menedżera danych, edytora skryptu ładowania danych ani do przeglądarki modelu danych.
InformacjaPo opublikowaniu aplikacji nie można dodawać danych.
InformacjaAplikacja, która zawiera daną narrację, musi zostać opublikowana, aby umożliwić publikację tej narracji.
InformacjaPo opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.

B: Odtwarzanie

Służy do odtwarzania narracji przed jej udostępnieniem innym osobom.

Więcej informacji zawiera temat Prezentowanie narracji.

C: Oś czasu narracji

Oś narracji zapewnia przegląd części składowych narracji i kontrolę nad nimi. W ramach narracji można nawigować za pomocą miniatur slajdów.

Więcej informacji zawiera temat Oś czasu narracji.

D: Slajd bieżący

Służy do edytowania bieżącego slajdu przez wstawianie migawek, tekstu, kształtów i efektów wizualnych za pomocą narzędzi narracyjnych.

Więcej informacji zawiera temat Slajd narracji.

E: Migawki

Wybrany odblokowany element slajdu z uchwytami do zmiany rozmiaru.

Opcje migawki
Element interfejsu użytkownika Opis
Unlocked Zablokuj migawkę.
Edit

Edytuj migawkę.

Więcej informacji zawierają tematy Edytowanie slajdów oraz Zmiana wyglądu migawki.

Snapshot

Zastąp migawkę.

Więcej informacji zawiera temat Zastępowanie migawki na slajdzie.

F: Narzędzia i biblioteki

Zestaw narzędzi i bibliotek, który ułatwia przygotowanie atrakcyjnej narracji.

Więcej informacji zawiera temat Narzędzia narracyjne.

G: Nowe slajdy

Służy do tworzenia nowych slajdów dodawanych do osi narracji.

Więcej informacji o dodawaniu slajdów zawiera temat Tworzenie slajdu.

H: Elementy przeznaczone do edycji

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie elementów slajdu.

Więcej informacji zawierają tematy Kopiowanie i przenoszenie elementów na slajdach narracji oraz Usuwanie elementów ze slajdu.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania narracji można za pośrednictwem migawek uzyskać dostęp do wizualizacji będących źródłem tych migawek. Jeśli w narracji istnieją aktywne arkusze danych, możesz w nich dokonywać wyborów tak samo, jak w arkuszu podczas analizowania.

W efekcie narracje stają się atrakcyjniejsze, a także można łatwiej odpowiedzieć na pojawiające się podczas prezentacji pytania oraz poprowadzić narrację w nowym kierunku. Więcej informacji można znaleźć w temacie Prezentowanie narracji.

Gesty dotknięcia w widoku Narracje

W tabeli opisano gesty dotknięcia używane do nawigacji w widoku Narracje.

Gesty dotknięcia do nawigacji w widoku Narracje
Gest dotknięcia Opis
Naciśnięcie Wyróżnienie punktu danych w migawce przez zastosowanie określonego efektu.
Dwukrotne naciśnięcie Edytowanie obiektu tekstowego lub grafiki.
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.
Długie dotknięcie i przeciągnięcie

Przeniesienie slajdu do nowego miejsca na osi czasu.

Przeniesienie elementu w ramach slajdu.

Przesunięcie

Przewinięcie listy w bibliotece migawek.

Przejście do następnego albo poprzedniego slajdu podczas odtwarzania narracji.

Dowiedz się więcej