Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Edytowanie slajdów

Ta sekcja zawiera informacje na temat edytowania i dostosowywania slajdów przez ich zastępowanie i konfigurowanie oraz zmianę kolejności ich elementów.

Zastępowanie migawki na slajdzie

Migawkę wizualizacji można zastąpić na slajdzie. Jest to przydatne, gdy wymagane jest użycie innej migawki wizualizacji, na przykład jeśli załadowano nowe dane do aplikacji, zmieniono wizualizację lub dokonano nowych selekcji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji wybierz migawkę na slajdzie, a następnie kliknij Snapshot w menu aktywowanym kursorem. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zastąp migawkę.

  WskazówkaAby przejść do arkusza i wizualizacji, z której pochodzi migawka, kliknij Przejdź do źródła. W efekcie uzyskuje się dostęp do bieżących danych z migawki, w ramach których można dokonywać nowych selekcji i wykonywać nowe migawki.
 2. Wybierz migawkę do zastosowania.

  Migawka zostanie zaktualizowana i dostosowana do rozmiaru poprzedniej migawki dzięki funkcji swobodnej zmiany rozmiaru. W efekcie w wizualizacji zostanie zastosowana technika progresywnego przedstawiania informacji.

InformacjaProgresywne przedstawianie informacji oznacza: jeśli rozmiar wizualizacji (lub odblokowanej migawki) zwiększy się, wówczas jej informacje będą ujawniane stopniowo. Jeśli rozmiar wizualizacji (albo odblokowanej migawki) zmniejszy się, ilość informacji zostanie zredukowana, dzięki czemu użytkownik może się skupić na najważniejszych informacjach, a wizualizacja nie będzie zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji na zbyt małej przestrzeni.

Migawka na slajdzie została zastąpiona.

Zastępowanie aktywnego arkusza danych na slajdzie

Aktywny arkusz danych umieszczony na slajdzie narracji można zastąpić innym.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Narracje wybierz slajd zawierający na osi czasu aktywny arkusz danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe.

 2. Kliknij aktywny arkusz.

  Zostanie wówczas otwarte nowe okno dialogowe.

 3. Wybierz nowy arkusz do wstawienia.

Wybrany arkusz zostanie dodany do slajdu jako aktywny arkusz danych.

Kopiowanie i przenoszenie elementów na slajdach narracji

Elementy można kopiować i przenosić w ramach tego samego slajdu narracji lub w ramach różnych slajdów. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

 • za pomocą paska edycji w arkuszu (Duplicate, Cut i Paste);
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.
InformacjaElementy można kopiować między narracjami w ramach tej samej aplikacji, ale już nie między narracjami w ramach różnych aplikacji. Do przełączania się między narracjami służy przycisk Story Mode.

Kopiowanie elementów

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do skopiowania.

  Element został wyróżniony.

 2. Kliknij Duplicate.

 3. Aby wstawić element na innym slajdzie, uaktywnij ten slajd.

 4. Kliknij Paste.

Skopiowany element zostaje umieszczony przed innymi elementami.

Przeniesienie elementu do innego slajdu

Aby przenieść element między dwoma slajdami narracji, należy najpierw wyciąć go z jednego slajdu, a następnie wkleić do drugiego slajdu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do przeniesienia.

  Element został wyróżniony.

 2. Kliknij Cut.

 3. Uaktywnij slajd, do którego chcesz przenieść element.

 4. Kliknij Paste.

Przeniesiony element zostaje umieszczony przed innymi elementami slajdu docelowego.

Zmiana kolejności elementów na slajdzie

Podczas edycji slajdu narracji można pozycjonować elementy i umieszczać je jeden na drugim, a także ustalać kolejność wyświetlania elementów ustawionych piętrowo. Jest to użyteczne w sytuacji, gdy elementy zachodzą na siebie.

Zmiana kolejności o jeden poziom

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element do przestawienia w inne miejsce.

  Otworzone zostanie menu skrótów tego elementu.

 2. Wybierz polecenie Przesuń do przodu lub Przesuń na spód.

Wybrany element zostanie przesunięty o jeden poziom do przodu albo o jeden poziom do tyłu.

Zmiana kolejności z umieszczeniem na wierzchu lub spodzie

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element do przestawienia w inne miejsce.

  Otworzone zostanie menu skrótów tego elementu.

 2. Wybierz opcję Przesuń na wierzch lub Przesuń do tyłu.

Wybrany element zostanie umieszczony z tyłu lub przesunięty na przód wszystkich innych elementów na slajdzie.

Zmiana rozmiaru elementów na slajdzie

Rozmiar elementu na slajdzie można zmienić za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru. Po zmianie rozmiaru elementów (takich jak grafiki i tytuły tekstowe) zachowują one swoje proporcje. Rozmiar tekstu w akapitach i niektórych kształtów można zmieniać bardziej swobodnie — zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Rozmiar migawek można zmieniać na dwa różne sposoby:

 • Zablokowane: z zachowaniem proporcji.
 • Odblokowane: umożliwia dowolną zmianę rozmiaru i progresywne przedstawianie informacji.

  InformacjaProgresywne przedstawianie informacji oznacza: jeśli rozmiar wizualizacji (lub odblokowanej migawki) zwiększy się, wówczas jej informacje będą ujawniane stopniowo. Jeśli rozmiar wizualizacji (albo odblokowanej migawki) zmniejszy się, ilość informacji zostanie zredukowana, dzięki czemu użytkownik może się skupić na najważniejszych informacjach, a wizualizacja nie będzie zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji na zbyt małej przestrzeni.

Zmiana rozmiaru w ujęciu ogólnym

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do zmiany.

 2. Aby zmienić rozmiar elementu, przeciągnij jeden z uchwytów zmiany rozmiaru.

  Element zostanie przyciągnięty do siatki.

 3. Zwolnij uchwyt zmiany rozmiaru.

Rozmiar elementu został zmieniony.

Usuwanie elementów ze slajdu

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do usunięcia.

  Element został wyróżniony.

 2. Kliknij Delete.

Element zostaje usunięty ze slajdu.

WskazówkaElement można również usunąć za pomocą opcji Usuń w menu skrótów tego elementu.