Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przegląd zmiennych

Zmienna w aplikacji Qlik Sense to kontener, w którym przechowywana jest wartość statyczna lub obliczenie, na przykład wartość liczbowa lub alfanumeryczna. W przypadku użycia tej zmiennej w aplikacji, wszelkie dokonywane w niej zmiany zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie jest ona używana. Zmienne można definiować z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora ładowania danych. Do ustawiania wartości zmiennej służą instrukcje Let i Set w skrypcie ładowania danych.

Więcej informacji zawierają tematy Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach oraz Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych.

W celu otwarcia przeglądu Zmienne należy kliknąć ikonę Variables na pasku edycji podczas edycji arkusza.

Przegląd zmiennych zawiera listę wszystkich zmiennych, które mogą być używane w wyrażeniach. Wyrażenia służą do wykonywania obliczeń na podstawie danych w aplikacji. Gdy zmienna jest używana, zastępuje ją wartość. W nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter.

InformacjaZmienne są definiowane z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.
Przegląd zmiennych z wybraną zmienną „Moja zmienna”.

Variables overview

A: Nowa zmienna

Aby utworzyć nową zmienną, użyj opcji Utwórz nowe.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie zmiennej.

B: Szczegóły

Kliknięcie nazwy zmiennej umożliwia wyświetlenie jej szczegółów oraz przycisków usuwania i edycji.

C: Usuń

Aby usunąć zmienną, użyj ikony Delete. Jest to możliwe tylko w przypadku zmiennych niezdefiniowanych w skrypcie.

Więcej informacji zawiera temat Usuwanie zmiennej.

D: Edytuj

Aby edytować zmienną, użyj ikony Edit. Jest to możliwe tylko w przypadku zmiennych niezdefiniowanych w skrypcie.

E: Definicja

Definicja wybranej zmiennej. Opcjonalne.

F: Opis

Opis wybranej zmiennej. Opcjonalne.

G: Znaczniki

Znaczniki stosowane względem wybranej zmiennej. Opcjonalne.

H: Wskaźniki

Script oznacza, że zmienna jest zdefiniowana w skrypcie.

Więcej informacji zawiera temat Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych.

I: Zamknij

Zamknięcie przeglądu zmiennych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!