Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje agregacji dla ciągów znaków

W tej sekcji opisano funkcje agregacji powiązane z ciągami znaków.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Funkcje agregacji dla ciągów w skrypcie ładowania danych

Funkcje agregacji dla ciągów znaków w wykresach

Poniższe funkcje wykresów są dostępne w odniesieniu do agregowania ciągów znaków w wykresach.