Przeskocz do zawartości głównej

FirstValue — funkcja skryptu

Funkcja FirstValue() zwraca wartość załadowaną jako pierwsza z rekordów określonych przez wyrażenie, posortowanych przez klauzulę group by.

InformacjaTa funkcja jest dostępna tylko jako funkcja skryptu.

Syntax:  

FirstValue ( expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Dane wynikowe
Przykład Wynik Wyniki na arkuszu

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

FirstValue1:

LOAD SalesGroup,FirstValue(Team) as FirstTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

FirstTeamLoaded

Gamma

Zeta