Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie z Qlik Sense Enterprise on Windows do innych hubów

Jeśli chcesz udostępnić aplikacje użytkownikom, którzy nie mają dostępu do huba Qlik Sense Enterprise on Windows, możesz je opublikować do huba w chmurze.

We wdrożeniu Qlik Sense Enterprise Multi-Cloud administrator programu Qlik Sense tworzy znaczniki w hubie w chmurze QMC. Następnie administrator programu Qlik Sense tworzy strumienie dla Twoich aplikacji. Gdy publikujesz lub przenosisz aplikację do strumienia z zastosowanymi właściwościami zasad dystrybucji, Qlik Sense kopiuje ją do huba w chmurze. W hubie w chmurze aplikacje są tymczasowe. Administrator dzierżawcy udostępnia następnie tymczasową aplikację w zarządzanej przestrzeni w hubie w chmurze.

Aplikacje tymczasowe

W SaaS editions of Qlik Sense aplikacje bez właścicieli, które nie znajdują się w przestrzeni, są nazywane aplikacjami tymczasowymi. Gdy aplikacja zostanie opublikowana w hubie w chmurze z Qlik Sense Enterprise on Windows, nie będzie miała właściciela ani przestrzeni. Administrator dzierżawcy może je przypisać do zarządzanej przestrzeni z poziomu Management Console.

Więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami tymczasowymi w Management Console zawiera temat Zarządzanie aplikacjami.

Znaczniki

Znaczniki stanowią sposób grupowania aplikacji w hubie w chmurze.

Programiści aplikacji posiadający odpowiednie uprawnienia mogą publikować aplikacje ze znacznikami. Znaczniki mogą znajdować się w wielu hubach w chmurze — w zależności od wdrożenia. Aplikacje oznakowane znacznikami są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy aktualizowana jest aplikacja w strumieniu.

Konsumenci posiadający odpowiednie prawa dostępu mogą wyświetlać aplikacje według znaczników w hubie w chmurze. Konsumenci aplikacji mogą korzystać z aplikacji. Mogą na przykład dokonywać selekcji w danych. Jednak nie mogą aktualizować ani rozwijać aplikacji. Nie mogą na przykład tworzyć arkuszy, wykresów ani narracji. Konsumenci aplikacji mogą w aplikacjach udostępniać łącza do wykresów wraz z wyborami, których dokonali.

Informacja

Administrator Qlik Sense może skonfigurować dodatkowe właściwości aplikacji wymagane do dystrybucji ze strumieni do znaczników.

Strumienie i znaczniki

Administrator programu Qlik Sense może posługiwać się zasadami dystrybucji, które będą dystrybuować publikowane aplikacje z dodanymi właściwościami aplikacji z co najmniej jednym znacznikiem w hubie w chmurze.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise on Windows, zasady dystrybucji określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację ze znacznikami. Użytkownik może skonfigurować właściwości aplikacji, które podczas publikowania w hubie Qlik Sense Enterprise on Windows będą kontrolować docelowy hub w chmurze oraz znaczniki. Qlik Sense Enterprise on Windows kopiuje aplikację ze strumienia do huba w chmurze ze znacznikami za każdym razem, gdy użytkownik publikuje lub zmienia właściwości aplikacji. Miejsce docelowe dla każdej dystrybucji jest kontrolowane przez zasady dystrybucji, którymi zarządza administrator programu Qlik Sense.

Aplikacje mogą być publikowane tylko do jednego strumienia, ale mogą być publikowane z wieloma znacznikami do wielu hubów w chmurze.

Wskazówka

Administrator może sprawdzać czas ostatniej synchronizacji we właściwościach strumienia.

W zależności od potrzeb organizacji zamiast po prostu usuwać aplikację użytkownik może przenieść aplikacje do strumienia archiwum bez użycia zasad dystrybucji.

Aplikacje oznakowane znacznikami można modyfikować w hubie Qlik Sense Enterprise on Windows, podobnie jak aplikacje w dowolnym innym strumieniu Qlik Sense Enterprise on Windows. W hubie Qlik Sense Enterprise on Windows. Możesz wykonywać następujące czynności:

  • Powielać aplikacje w strumieniu.
  • Ponownie publikować aplikację w strumieniu.
  • Zarządzać właściwościami niestandardowymi aplikacji
  • Otwierać aplikację w obszarze Opublikowane.

W otwartej aplikacji w Qlik Sense Enterprise on Windows możesz:

  • Publikować arkusze osobiste i narracje osobiste, a także cofać ich publikowanie
  • Dodawaj publiczne arkusze i narracje do aplikacji lub usuwaj je z aplikacji.