Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie narracji

Utworzone narracje można publikować, aby pozwolić innym użytkownikom na ich wyświetlanie.

InformacjaNarracje można publikować tylko jako część opublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij Story Mode, aby wyświetlić narracje.

  2. Kliknij prawym przyciskiem narrację do publikacji, a następnie wybierz polecenie Opublikuj.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj narrację.

  3. Kliknij polecenie Opublikuj.

Narracja zostanie opublikowana i przeniesiona z obszaru Moje narracje do obszaru Opublikowane przeze mnie.

Inni użytkownicy, którzy mają dostęp do tej samej aplikacji, będą mogli znaleźć opublikowaną narrację w odpowiedniej dla nich sekcji Społeczność.

WskazówkaNarrację można również opublikować w widoku narracji, klikając ikonę list i wybierając opcję Opublikuj narrację, albo klikając prawym przyciskiem myszy narrację w nawigatorze narracji.

Dowiedz się więcej