Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimediów

Biblioteka multimediów zawiera grafikę, której można używać w aplikacji, w wizualizacjach typu tekst i obraz, na slajdach narracji oraz jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji. 

Do biblioteki multimediów można przesyłać grafiki. Ze względu na ograniczenia narzucane przez przeglądarki internetowe obsługiwane przez Qlik Sense zaleca się, aby wysokość, szerokość i rozmiar pliku graficznego były minimalne. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów tej aplikacji.

Bibliotekę multimediów można otworzyć na kilka sposobów. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W przeglądzie aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij Edit, a następnie kliknij Image na miniaturze.
 • Jeśli edytujesz arkusz, dwukrotnie kliknij wizualizację tekstowo-graficzną, aby otworzyć pasek narzędzi edytorskich, a następnie kliknij Image.
 • W widoku narracji kliknij Image na pasku narzędzi, a następnie wybierz grafikę.

Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe Biblioteka multimediów i można już przesłać grafikę.

 1. Wybierz polecenie Prześlij multimedia.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Upuść co najmniej jeden plik graficzny na wyznaczony obszar.
  • Kliknij ten wyznaczony obszar, aby otworzyć okno dialogowe przesyłania, wybierz grafikę, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Podczas przesyłania pliku graficznego wyświetlany jest wskaźnik postępu przesyłania. Aby anulować trwające przesyłanie, kliknij Cancel na grafice.

  InformacjaNie można przesłać pliku, jeśli jego nazwa już istnieje w bibliotece multimediów.

Grafiki zostały przesłane do biblioteki multimediów. Kliknij grafikę i wybierz Create new, aby wstawić tę grafikę.

Dowiedz się więcej