Przeskocz do zawartości głównej

Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat

Swoje aplikacje możesz udostępnić w funkcji Insight Advisor Chat w hubie.

Gdy Twoja aplikacja jest dostępna, użytkownicy mający do niej dostęp mogą wyszukiwać Insight Advisor w Twojej aplikacji przy użyciu funkcji Insight Advisor Chat. Więcej informacji o Insight Advisor Chat zawiera temat Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej.

InformacjaInsight Advisor Chat nie obsługuje aplikacji używających funkcji Section Access.
  1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
  2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij App settings.
  3. Wybierz pozycję Włącz Wnioski dla chatu w hubie.