Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie danych aplikacji

Aplikacje w hubie nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych.

Aby załadować aplikację w hubie, potrzebujesz następujących praw dostępu ustawionych w QMC:

  • Dostęp umożliwiający aktualizację aplikacji.

  • Dostęp do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task.

  • Dostęp do odczytu i tworzenia filtru zasobów ReloadTask.

Ładowanie aplikacji można zaplanować w QMC. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie zadań ładowania (tylko w języku angielskim). Zadaniami ładowania można zarządzać w hubie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz polecenie Przeładuj.