Przeskocz do zawartości głównej

Wykrywanie i analizowanie

Po utworzeniu dokumentu i załadowaniu do niego danych można przystąpić do używania go do celów wykrywania i analizowania danych. Analizę można wykonywać w różnych celach i z użyciem różnego rodzaju narzędzi.

Selekcje

Dokonywanie selekcji stanowi podstawową metodę interakcji użytkownika z aplikacją QlikView. Selekcje powodują odfiltrowanie określonego podzbioru danych załadowanych do QlikView.

Tworząc selekcje, użytkownik wskazuje obiekty, o których chce uzyskać więcej informacji, a aplikacja QlikView oznacza różnymi kolorami wartości możliwe i wykluczone przy podanych selekcjach.

Analiza rutynowa

Jednym z typowych działań przy analizach rutynowych jest regularne kontrolowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), na przykład:

  • sprawdzanie codziennie rano stopnia wykonania planu sprzedaży;
  • porównywanie łącznej sprzedaży z łączną sprzedażą w analogicznym okresie poprzedniego roku;
  • sprawdzanie pod koniec tygodnia liczby zamówień złożonych, ale niedostarczonych;
  • sprawdzanie w określonym dniu miesiąca sprzedaży w poszczególnych regionach.

Załóżmy, że mamy dane reprezentujące wyniki sprzedaży w czasie. Można ograniczyć zakres takich danych, aby wyświetlić sprzedaż w określonym miesiącu. Następnie można na przykład dodać tylko dane z następnego miesiąca, aby zobaczyć rozwój sprzedaży.

Analiza rozpoznawcza

QlikView umożliwia przeglądanie danych na różne sposoby w celu uzyskania nowych perspektyw, na przykład poprzez:

  • efektywne filtrowanie danych z użyciem wielu selekcji naraz;
  • stawianie konkretnych pytań i uzyskiwanie na nie odpowiedzi dzięki analizie porównawczej;
  • kliknięcie lub stuknięcie dowolnego elementu w celu uzyskania innego widoku lub bardziej szczegółowych danych;

  • przetasowanie i ponowne składanie danych w dowolny potrzebny sposób.

Przeszukiwanie danych

QlikView zawiera uniwersalne narzędzie wyszukiwania, który wykorzystuje logikę rozmytą do znajdowania wszystkich potencjalnych trafień.

Połączenia analityczne

Połączenia analityczne umożliwiają skonfigurowanie analiz zewnętrznych z posiadanym rozwiązaniem Business Discovery. Połączenia analityczne rozszerzają wyrażenia, które mogą być używane w skryptach ładowania i wykresach, ponieważ wywołuje zewnętrzny silnik obliczeń (w takim przypadku silnik obliczeń działa jak rozszerzenie po stronie serwera (SSE)). Można na przykład utworzyć połączenie analityczne do języka R i używać wyrażeń statystycznych podczas ładowania danych.

Tworzenie zakładek selekcji

Specjalnie utworzone lub często dokonywane selekcje można zapisywać w postaci zakładek.