Gå till huvudinnehåll

Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i QlikView-laddningsskript och -diagramuttryck för att omvandla och aggregera data.

Många funktioner kan användas på samma sätt i både laddningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i laddningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både laddningsskript och diagramuttryck, men skiljer sig åt när det gäller parametrar och tillämpning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.

Analytiska kopplingar

Analytiska kopplingar i både QlikView Desktop och QlikView Server konfigureras genom att du redigerar settings.ini-filen Funktioner som aktiveras med analytiska kopplingar visas bara om du har konfigurerat den analytiska kopplingen i setting.ini-filen och QlikView har startat. Se hur man skapar en analytisk koppling på sidan Analytiska kopplingar.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com