Przeskocz do zawartości głównej

Powiązywanie/wybieranie wartości NULL z ODBC

Możliwe jest powiązywanie i wybieranie wartości NULL ze źródła danych ODBC. Zdefiniowano w tym celu zmienną skryptową. Można użyć następującej składni:

SET NULLDISPLAY=<sym>;

Symbol <sym> zastąpi wszystkie wartości NULL ze źródła danych ODBC na najniższym poziomie wprowadzania danych. <sym> może być dowolnym ciągiem.

W celu przywrócenia domyślnej interpretacji tej funkcji należy użyć następującej składni:

SET NULLDISPLAY=;

Uwaga: Użycie zmiennej NULLDISPLAY wpływa jedynie na dane ze źródła danych ODBC.

Jeśli logika aplikacji QlikView ma interpretować wartości NULL zwracane z połączenia ODBC jako pusty ciąg znaków, umieść w skrypcie następującą instrukcję przed pierwszą instrukcją SELECT:

SET NULLDISPLAY=";

Uwaga: W tym przypadku '' to nie cudzysłów, a dwa apostrofy bez żadnych znaków rozdzielających.