Przeskocz do zawartości głównej

Left — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Left — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Left() zwraca ciąg znaków składający się z pierwszych (położonych najbardziej z lewej strony) znaków ciągu wejściowego, gdzie liczba znaków w zwracanym ciągu jest określana przed drugi argument.

Syntax:  

Left(text, count)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty Left
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
count Określa liczbę znaków do uwzględnienia od lewej części ciągu znaków text.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
Left('abcdef', 3) Zwraca „abc”