Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

TINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TINV() zwraca wartość t rozkładu t Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i stopni swobody.

Składnia:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argumenty TINV
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo dwustronne powiązane z rozkładem t. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.
degrees_freedom Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją TDIST w następujący sposób:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
TINV(0.3253086, 30 ) Zwraca wartość 1,0000

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com