Przeskocz do zawartości głównej

Binary

Instrukcja binary służy do ładowania danych z innego dokumentu QlikView, w tym danych dostępu do sekcji. Nie ładuje ona informacji o układzie ani zmiennych.

Ładowanie danych za pomocą instrukcji binary jest zalecane tylko w przypadku danych z dokumentów, dla których istnieje zoptymalizowany model danych, czyli model danych, który nie zawiera kluczy syntetycznych. Jeśli dane są ładowane z dokumentu zawierającego klucze syntetyczne, które odwołują się tylko do innych kluczy syntetycznych, wówczas może się zdarzyć, że zestaw danych nie zostanie załadowany w całości.

W skrypcie może występować tylko jedna instrukcja binary. Instrukcja binary musi być pierwszą instrukcją skryptu, mimo że na początku skryptu zazwyczaj umieszczane są instrukcje SET.

Klucze syntetyczne

Syntax:  

binary [[path] filename ]

Arguments:  

Argumenty Binary
Argument Opis
path

Ścieżka pliku, bezwzględna lub względna z lokalizacji pliku .qvw zawierającego tę linię skryptu. Ścieżka bezwzględna jest wymagana, jeśli plik nie jest zlokalizowany w ścieżce QlikView.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec dokumentu zawierającego tę linię skryptu.

    Example: data\

filename Nazwa pliku z uwzględnieniem rozszerzenia .qvw. Jeśli nazwa pliku nie zostanie podana, instrukcja zostanie załadowana z samej aplikacji. Innymi słowy, załaduje się z aplikacji zawierającej instrukcję binary.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Binary ;

Spowoduje to załadowanie danych z samej aplikacji.

Binary customer.qvw;

W tym przykładzie plik customer.qvw musi być zlokalizowany w katalogu roboczym QlikView.

Binary c:\qv\customer.qvw;

W tym przykładzie używana jest bezwzględna ścieżka do pliku.