Przeskocz do zawartości głównej

Eksportowanie i drukowanie

NA TEJ STRONIE

Eksportowanie i drukowanie

Drukuj: Ogólne

Na karcie Ogólne można określić ustawienia dotyczące drukarki i papieru. Dodatkowe ustawienia drukowania można określić na innych kartach.

W grupie Drukarka na rozwijanej liście wymienione są dostępne drukarki. Po kliknięciu tego przycisku można uzyskać dostęp do właściwości drukarki.

W grupie Papier dokonuje się selekcji rozmiaru i źródła (podajnika) papieru.

Inne opcje na tej stronie właściwości pozwalają na zmianę orientacji papieru, określenia zakresu stron do wydrukowania oraz liczby kopii, a także ich sortowania.

W grupie Rozmiar dostępne są trzy opcje skalowania:

  • Skaluj do _%: Zaznacz tę opcję i wprowadź wartość procentową, aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę wydruku.
  • Dopasuj do stron 1x1: Zaznacz tę opcję, aby dostosować wielkość wydruku do rozmiaru papieru. Niekiedy lepsze efekty zapewnia zmiana orientacji.
  • Dopasuj do stron _ x _: Zaznacz tę opcję, aby dostosować wielkość wydruku do określonej liczby stron.
Uwaga: Jeśli okno dialogowe Drukuj otwarto przy użyciu polecenia Plik: Drukuj arkusz, grupa Rozmiar nie będzie dostępna, ale zostanie zastąpiona grupą Opcje arkusza. Można w niej określić, czy drukować tylko Ten arkusz czy Wszystkie arkusze oraz czy na wydruku ma się znajdować Tło rysowania (tapeta).

Dostępne są także następujące przyciski:

Przyciski ogólne drukowania
Przycisk Opis
Zapisz ustawienia Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia nagłówka i stopki podczas dalszej pracy w tym oknie dialogowym.
Podgląd wydruku Ten przycisk otwiera okno przedstawiające szczegółowy podgląd bieżącego obiektu dostępnego do drukowania.
Drukuj Kliknij ten przycisk, aby wywołać polecenie drukowania i zamknąć to okno dialogowe.