Gå till huvudinnehåll

Länka information till fältvärden

PÅ DEN HÄR SIDAN

Länka information till fältvärden

Information i form av textfiler, bilder eller externa applikationer kan associeras till data i ett QlikView-dokument. För att kunna göra detta måste man skapa tabeller som beskriver vilken informationsfil som ska länkas till vilket fältvärde. Man måste sedan tala om för QlikView att tabellerna ska behandlas som informationstabeller. Tillvägagångssättet beskrivs nedan.

Informationstabeller måste bestå av två kolumner där den första inleds med ett fältnamn och innehåller fältvärden för ett visst fält, medan den andra inleds av ett valfritt namn och innehåller information eller referenser till filerna som innehåller informationen (bilder, applikationer).

Satsen för att ladda denna tabell som en informationstabell skulle se ut på följande sätt:

Info LOAD Country, I from Flagsoecd.csv (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

När man väljer ett listbox- eller multiboxobjekt som är länkat till information, visas en liten informationssymbol bredvid fältnamnet, vilket indikerar att information finns tillgänglig. Om man klickar på symbolen kommer informationen att visas i ett informationsfönster, alternativt kommer en applikationsfil att laddas. Det är möjligt att stänga av informationssymbolen under fliken Layout i dialogen Egenskaper listbox.

Om den andra kolumnen innehåller text, kommer texten att visas i ett internt visningsprogram.

Vagnretur kan inte användas för att markera en ny rad i texten; istället används symbolen "\n" i informationsfilen.

  • Om den andra kolumnen innehåller ett namn på en bildfil (till exempel med filnamnstillägget bmp), kommer bilden att visas i ett internt visningsprogram för bilder.
  • Om den andra kolumnen innehåller ett namn på en ljudfil (filnamnstillägg .wav) kommer ljudet att spelas upp.
  • Om den andra kolumnen innehåller ett namn på en exekverbar fil, kommer filen att exekveras.
  • Om den andra kolumnen innehåller en annan typ av filnamn, kommer det associerade programmet att användas för att försöka öppna filen.
  • Om den andra kolumnen innehåller en webbadress, t.ex. en Internetadress, kommer den registrerade webbläsaren att användas för att få tillgång till adressen.

En informationsfil kan inte innehålla stjärnsymbolen. En symbol definierad som OtherSymbol är däremot tillåten.

Genom att använda bundle info load går det att bundla extern data i ett QlikView-dokument.

See also