Przeskocz do zawartości głównej

Konkatenacja tabel

Konkatenacja automatyczna

Jeśli kilka załadowanych tabel jest identycznych pod względem nazw i liczby pól, QlikView dokonuje automatycznej konkatenacji (scalenia) treści różnych instrukcji w jedną tabelę.

Example:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

Wynikowa tabela wewnętrzna zawiera pola a, b i c. Liczba rekordów w tabeli wynikowej jest sumą liczb rekordów w tabeli 1 i tabeli 2.

Uwaga: Liczba i nazwy pól muszą być identyczne. Kolejność instrukcji jest dowolna.

Konkatenacja wymuszona

Nawet jeśli kilka tabel zawiera różne zestawy pól, można nadal wymusić ich konkatenację w QlikView. W skrypcie służy do tego prefiks concatenate, który dokonuje konkatenacji tabeli z inną wskazaną z nazwy tabelą lub z ostatnio utworzoną tabelą.

Example:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

 

Wynikowa tabela wewnętrzna zawiera pola a, b i c. Liczba rekordów w tabeli wynikowej jest sumą liczb rekordów w tabeli 1 i tabeli 2. Pole b w rekordach pochodzących z tabeli 2 zawiera wartość NULL.

Uwaga: Liczba i nazwy pól muszą być identyczne. Jeśli w instrukcji concatenate nie zostanie podana nazwa wcześniej załadowanej tabeli, prefiks concatenate użyje ostatnio utworzonej tabeli. Kolejność tych dwóch instrukcji nie jest zatem dowolna.

Zapobieganie konkatenacji

Jeśli kilka załadowanych tabel jest identycznych pod względem nazw i liczby pól, QlikView dokonuje automatycznej konkatenacji (scalenia) treści różnych instrukcji w jedną tabelę. Można temu zapobiec, stosując instrukcję noconcatenate. Tabela załadowana powiązaną z nią instrukcją LOAD lub SELECT nie będzie wtedy konkatenowana z istniejącą tabelą.

Example:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;