Ga naar hoofdinhoud

Tabellen aaneenschakelen

Automatisch aaneenschakelen

Als de veldnamen en het aantal velden van twee of meer geladen tabellen exact gelijk zijn, zal QlikView de inhoud van de verschillende opdrachten automatisch aaneenschakelen in één tabel.

Example:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

De resulterende interne tabel bevat de velden a, b en c. Het aantal records is de som van het aantal records in de tabellen 1 en 2.

Opmerking: Het aantal en de namen van de velden moeten exact gelijk zijn. De volgorde van de twee opdrachten is willekeurig.

Geforceerd aaneenschakelen

Zelfs als twee of meer tabellen niet exact dezelfde set velden hebben, kunt u de tabellen in QlikView toch geforceerd aaneenschakelen. Daarvoor gebruikt u het prefix concatenate in het script, waarmee een tabel met een andere benoemde tabel of met de laatste eerder gemaakte tabel wordt aaneengeschakeld.

Example:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

 

De resulterende interne tabel bevat de velden a, b en c. Het aantal records in de resulterende tabel is de som van het aantal records in de tabellen 1 en 2. De waarde van veld b in de records afkomstig uit tabel 2 is NULL.

Opmerking: Het aantal en de namen van de velden moeten exact gelijk zijn. Tenzij een tabelnaam van een eerder geladen tabel is opgegeven in de concatenate-opdracht, wordt voor de prefix concatenate de laatste eerder gemaakte tabel gebruikt. De volgorde van de twee opdrachten is dus niet willekeurig.

Aaneenschakelen voorkomen

Als de veldnamen en het aantal velden van twee of meer geladen tabellen exact gelijk zijn, zal QlikView de inhoud van de verschillende opdrachten automatisch aaneenschakelen in één tabel. Dit kunt u verhinderen met een noconcatenate-opdracht. De tabel die wordt geladen met de toegewezen LOAD- of SELECT-opdracht wordt vervolgens niet aaneengeschakeld met de bestaande tabel.

Example:  

LOAD a, b, c from table1.csv;

noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;