Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Szyfrowanie

Ta karta jest dostępna tylko podczas pracy nad dokumentem QlikView w trybie ADMIN. Umożliwia szyfrowanie danych w polach.

Właściwości szyfrowania dokumentu
Właściwość Opis
Pola Lista wszystkich pól w dokumencie. Wybierz co najmniej jedno pole do zaszyfrowania.
Szyfruj Naciśnij ten przycisk, aby przeprowadzić szyfrowanie losowe treści w wybranych polach. Liczby są szyfrowane do postaci liczb, a tekst do postaci tekstu (spacje są zachowywane). Po zaszyfrowaniu nie można przywrócić danych do postaci pierwotnej samodzielnie ani z pomocą firmy Qlik. Jednak ponowne wykonanie skryptu cofa szyfrowanie.