Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Slumpkoda

Denna flik är endast tillgänglig när man arbetar med QlikView-dokument i ADMIN-läge. Det ger användaren möjlighet att slumpkoda data i ett eller flera fält.

Egenskaper för Document Scrambling (slumpkodning av dokument)
Egenskap Beskrivning
Fält Här listas alla fält som finns i dokumentet. Markera ett eller flera fält som ska slumpkodas.
Slumpkoda Klicka på knappen för att slumpkoda de valda fältens innehåll. Siffror slumpkodas som siffror och text som text (mellanslag behålls). När data har slumpkodats kan de inte återskapas till sin ursprungliga form av vare sig Qlik eller andra. När skriptet körs igen försvinner slumpkodningen.