Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Liczba

Ta karta właściwości udostępnia ustawienia formatu liczb dla wszystkich pól i zmiennych w dokumencie.

Na liście po lewej stronie można wyświetlać Pola lub Zmienne dokumentu.

Grupa Opcje pola jest używana tylko dla listy Pola:

Przycisk Domyślne z danych wejściowych powoduje ustawienie formatowania zgodnego z formatowaniem danych wejściowych.

Jeśli takie formatowanie ma być trwałe dla dokumentu, należy zaznaczyć opcję Zachowaj w razie przeładowania.

Dostępne są następujące kontrolki dotyczące formatowania wartości:

Właściwości liczb dokumentu
Właściwość Opis
Mieszane Liczby oraz tekst. Liczby przedstawione w formacie oryginalnym.
Liczba Przedstawia wartości liczbowe z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Dokładność.
Liczba całkowita Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Liczby dziesiętne.
Waluta Przedstawia wartości liczbowe w formacie pokazanym w polu tekstowym Podgląd. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Godzina Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako godziny, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Znacznik czasu Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Interwał Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).

Przycisk Pokaż w procentach (%) działa na następujące formaty: Liczba, Liczba całkowita i Ustalone do.

Separatory Dziesiętne i Separator tysięcy można ustawić w polach edycji grupy Separatory.

Przycisk ISO umożliwia użycie normy ISO w celu formatowania daty, godziny i znacznika czasu.

Przycisk System umożliwia użycie ustawień systemowych formatowania.