Przeskocz do zawartości głównej

Bieżące selekcje

NA TEJ STRONIE

Bieżące selekcje

Current selections example

W oknie Bieżące selekcje selekcje są przedstawione wg nazwy pola i wartości pola. To okno pozostaje na górze każdego arkusza i ułatwia śledzenie statusu selekcji w dokumencie. Wskaźniki w kolumnie Status umożliwiają odróżnienie wartości wybranych od zablokowanych. Jest ona otwierana z menu Widok lub za pomocą przycisku Bieżące selekcje na pasku narzędzi.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy okna Bieżące selekcje bez wcześniejszego zaznaczenia pola powoduje wyświetlenie menu niezależnego, które zawiera następujące polecenia:

  • Wyczyść wszystkie selekcje: Usuwa selekcję wszystkich zaznaczonych wartości dokumentu.
  • Zablokuj wszystkie selekcje: Blokuje wszystkie zaznaczone wartości dokumentu.
  • Odblokuj wszystkie selekcje: Odblokowuje wszystkie zablokowane wartości dokumentu.
  • Dane: Kopiuje do schowka nazwy wszystkich zaznaczonych wartości dokumentu, a także nazwy pól, w których dokonano selekcji.

Okno Bieżące selekcje przypomina obiekt arkusza, ponieważ można zmieniać jego wielkość i może pozostawać otwarte podczas pracy z dokumentem. Pozostanie otwarte po zamknięciu bieżącego dokumentu QlikView, a jego zawartość ulegnie zmianie w przypadku otwarcia innego dokumentu. Podobnie jak obiekty arkusza jest aktualizowane automatycznie bezpośrednio po dokonaniu nowych selekcji, co zapewnia przegląd aktualnych selekcji w dowolnej chwili.

Maksymalna liczba odrębnych wybranych wartości, jaka może być pokazana w oknach Bieżące selekcje, jest określona w oknie dialogowym Preferencje użytkownika. Po wybraniu większej liczby wartości będą wyświetlane jako „x wartości z y” dla konkretnego pola.

Selekcje dokonane w polach AND są poprzedzane znakami & lub ! w zależności od tego, czy jest to selekcja, czy wykluczenie.

Uwaga: Jeśli selekcja w polu została dokonana przy użyciu wyszukiwania, wówczas szukany ciąg jest wyświetlany jako wartość pola.