Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

GetFieldSelections

Funkcja GetFieldSelections() zwraca ciąg string zawierający bieżące selekcje w danym polu.

Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values, zwrócona zostanie wartość ALL.

Składnia:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

  • field_name: Pole zawierające mierzony zakres danych.
  • value_sep: Separator do umieszczenia między wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.
  • max_values: Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana większa liczba wartości, zostanie użyty format „x z y wartości”. Wartością domyślną jest 6.
  • state_name: Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla określonej wizualizacji. Jeśli argument state_name jest używany, brane są pod uwagę tylko wybory skojarzone z określoną nazwą stanu. Więcej informacji zawiera temat Stany alternatywne.

Przykłady

Poniższy przykład wykorzystuje pole First name załadowane do listy wartości.

Przykład 1: John wybrano w First name

GetFieldSelections ([First name])

zwraca wartość „John

Przykład 2: John i Peter wybrano w First name

GetFieldSelections ([First name])

zwraca wartość „John,Peter

Przykład 3: John i Peter wybrano w First name

GetFieldSelections ([First name],'; ')

zwraca wartość „John; Peter

Przykład 4: John, Sue, Mark wybrano w First name

GetFieldSelections ([First name],';',2)

zwraca „NOT Jane;Peter”, ponieważ 2 podano jako wartość argumentu max_values. W przeciwnym razie zwrócona zostałaby wartość John; Sue; Mark.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com