Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

GetCurrentSelections

Funkcja GetCurrentSelections() zwraca bieżące selekcje w dokumencie.

W przypadku stosowania opcji należy określić separator record_sep. Aby określić nowy wiersz, należy nadać separatorowi record_sep wartość chr(13)&chr(10).

Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values, zwrócona zostanie wartość ALL.

Składnia:  

GetCurrentSelections ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

  • record_sep: Separator umieszczany między rekordami w polu. Domyślnym separatorem jest wartość <CR><LF> oznaczająca nowy wiersz.
  • tag_sep: Separator umieszczany między znacznikiem nazwy pola i wartościami pola. Domyślnym separatorem jest „: ”.
  • value_sep: Separator do umieszczenia między wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.
  • max_values: Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana większa liczba wartości, zostanie użyty format „x z y wartości”. Wartością domyślną jest 6.

Przykłady

W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych list wartości: jedno pole to First name, a drugie pole to Initials.

Przykład 1: John wybrano w First name

GetCurrentSelections ()

zwraca 'First name: John'

Przykład 2: John i Peter wybrano w First name.

GetCurrentSelections ()

zwraca 'First name: John, Peter'

Przykład 3: John wybrano w First name, a JA wybrano w Initials.

GetCurrentSelections ()

zwraca 'First name: John; Peter i Initials: JA'.

Przykład 4: John wybrano w First name, a JA wybrano w Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

zwraca 'First name = John i Initials = JA'.

Przykład 5: wszystkie imiona oprócz Sue wybranego w First name i brak wyborów Initials.

=GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10),'=',',',3)

zwraca 'First name=NOT Sue'

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com