Gå till huvudinnehåll

GetCurrentSelections

PÅ DEN HÄR SIDAN

GetCurrentSelections

GetCurrentSelections() returnerar de aktuella urvalen i dokumentet.

Om alternativ används måste du ange record_sep. Om du vill ange en ny rad ställer du in record_sep till chr(13)&chr(10).

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet "NOT x,y" respektive "NOT y". Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:  

GetCurrentSelections ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])

Return data type: sträng

Arguments:  

  • record_sep: Avgränsaren som avgränsar posterna. Standardinställningen är <CR><LF> vilket innebär en ny rad.
  • tag_sep: Avgränsaren som ska finnas mellan fältnamnets tagg och fältvärdena. Standarden är ': '.
  • value_sep: Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
  • max_values: Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.

Exempel

I exemplen som följer används två fält som laddas i olika listboxar, ett för First name och ett för Initials.

Example 1: John är valt i First name

GetCurrentSelections ()

returnerar 'First name: John'.

Example 2: John och Peter är valda i First name.

GetCurrentSelections ()

returnerar 'First name: John, Peter'.

Example 3: John väljs i First name och JA väljs i Initials.

GetCurrentSelections ()

returnerar 'First name: John; Peter och Initials: JA'.

Example 4: John väljs i First name och JA väljs i Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

returnerar 'First name = John och Initials = JA'.

Example 5: alla namn förutom Sue är valda i First name och inga urval är gjorda i Initials.

=GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10),'=',',',3)

returnerar 'First name=NOT Sue'.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');