Przeskocz do zawartości głównej

Kreator wykresu skrzynkowego — Prezentacja

Skonfigurować można następujące właściwości:

  • Tryb wyświetlania: Wybierz Tryb wyświetlania rozkładu: Średnia lub Mediana.
  • Uwzględniaj wąsy: Uwzględnianie wąsów spowoduje wyświetlanie na wykresie wąsów wartości górnych i dolnych: Min./maks. lub 5/95 percentyl.
  • Użyj wart. odstających (min./maks.): Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać wartości odstające (ekstremalne).