Ga naar hoofdinhoud

Presentatie in wizard Boxplot

De volgende eigenschappen kunnen worden geconfigureerd:

  • Weergavemodus: Kies de weergavemodus voor de verdeling, Gemiddeld of Mediaan.
  • Whiskers meenemen: Kies deze optie als u de bovenste en onderste whiskers wilt weergeven in de grafiek. U hebt de keuze uit Min/Max of 5/95 percentiel.
  • Uitschieters (min/max) gebruiken: Schakel dit selectievakje in als u zogenaamde uitbijters voor extreme waarden wilt weergeven.