Przeskocz do zawartości głównej

Ajax na małych urządzeniach — czynności wstępne

NA TEJ STRONIE

Ajax na małych urządzeniach — czynności wstępne

Połączenie z dokumentem QlikView

Wszystkie dostępne dokumenty QlikView można wybrać z QlikView AccessPoint. Aby połączyć się z QlikView AccessPoint, należy wpisać do przeglądarki internetowej http://localhost/qlikview/index.htm.

Ustawienia w QlikView AccessPoint

Ustaw preferowaną wersję mobilną na stronie początkowej QlikView AccessPoint:

Wersje platformy QlikView
Wersja Szczegóły
Wersja dla małych urządzeń Przedstawia dokument QlikView w układzie, w którym obiekty są automatycznie dostosowywane na potrzeby małych urządzeń.
Klient Ajax Przedstawia dokument QlikView w pierwotnym układzie aplikacji.

Należy ją wybrać także w sytuacji, jeśli ustawienie ma zostać zachowane dla urządzenia. Ustawienie to można edytować później, wybierając opcję Ulubione i profile w prawym górnym rogu strony początkowej QlikView AccessPoint, na karcie Profil.

Po otwarciu dokumentu QlikView można w dowolnym momencie przełączać między różnymi układami.

Tworzenie skrótu na ekranie startowym

Po otwarciu dokumentu QlikView można utworzyć do niego skrót na ekranie startowym. Pozwala to zmaksymalizować przestrzeń roboczą dokumentu QlikView, ponieważ pole adresu przeglądarki nie jest wyświetlane. Po utworzeniu skrótu stuknij ikonę, aby ponownie uruchomić aplikację.

Uwaga: Ten opis dotyczy tylko korzystania z aplikacji na iPadzie lub telefonie iPhone.