Przeskocz do zawartości głównej

Pierwsze krokiAdministrowanie Qlik Sense® Enterprise on Windows

Ta strona wprowadzająca zawiera instrukcje, najlepsze praktyki i filmy umożliwiające administratorom szybkie przygotowanie do pracy z Qlik Sense Enterprise on Windows

Wiadomość od dyrektora ds. klientów Qlik

Witamy! Twój sukces jest naszym sukcesem

Qlik Sense to kompletna platforma analityczna ustanawiająca standardy analityki nowej generacji.

Dzięki unikatowemu silnikowi asocjacyjnemu służącemu do przeprowadzania analiz, zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz wysoko wydajnej architekturze każda osoba w ramach organizacji może codziennie podejmować lepsze decyzje i współtworzyć przedsiębiorstwo rzeczywiście oparte na danych.

Jeśli znasz się na wdrażaniu innych aplikacji dla przedsiębiorstw i administrowaniu nimi, szybko zrozumiesz procesy i narzędzia Qlik Sense.

Jeśli jesteś nowym administratorem, ta strona jest Twoim pierwszym krokiem do sukcesu.

10 min

Planowanie jest kluczem do udanego wdrożenia

Wdrożenie Qlik Sense Enterprise może być małą, jednowęzłową implementacją lub dużą, wielowęzłową, z opcjami Multi-Cloud do dystrybucji aplikacji w chmurze. Przeanalizuj swoje wymagania i zaplanuj odpowiednie wdrożenie.

Planowanie wdrożenia

Przed zainstalowaniem Qlik Sense należy się zastanowić, jakiego typu wdrożenie jest potrzebne: jednowęzłowe czy wielowęzłowe?

Jednowęzłowe

Lokacja z jednym węzłem jest najmniejszą możliwą lokacją i składa się z pojedynczego węzła (pojedynczego serwera), który jest również węzłem centralnym lokacji. Zawiera usługi Qlik Sense, bazę danych repozytorium i udział plikowy, a wszystko to na jednym serwerze.

Ten rodzaj wdrożenia najlepiej nadaje się do mniejszych organizacji, w których użytkownicy znajdują się w jednej strefie czasowej, a ładowanie danych może odbywać się w nocy, gdy niewielu użytkowników uzyskuje dostęp do systemu.

Wielowęzłowe

W lokacji wielowęzłowej usługi Qlik Sense można dystrybuować na jeden lub więcej węzłów serwera, aby zoptymalizować skalowalność i wydajność. Węzły są połączone ze wspólną bazą danych repozytorium. Mają wspólny zestaw danych i ten sam klucz licencyjny.

Jako główny punkt kontroli definiuje się węzeł centralny. Pozostałe węzły, zwane węzłami brzegowymi, można skonfigurować do pełnienia różnych ról. Przykłady: węzeł użytkowników, który dostarcza aplikacje użytkownikom, węzeł harmonogramu, który obsługuje wszystkie ładowania aplikacji lub węzeł proxy, który zarządza uwierzytelnianiem, obsługą sesji i równoważeniem obciążenia.

Korzyści z witryn wielowęzłowych:

 • Lepsza skalowalność, ułatwiająca zwiększenie pojemności
 • Większa odporność i niezawodność
 • Możliwość przenoszenia aplikacji lub ról do określonych węzłów
 • Elastyczność umożliwiająca dostosowanie do wdrożeń w sieci klienta

Wskazówki dotyczące wdrażania

Dwa kluczowe czynniki przy wyborze typu wdrożenia to aplikacje i użytkownicy.

Aplikacja Qlik Sense jest kolekcją elementów danych (miar, wymiarów i wizualizacji), arkuszy oraz narracji. Dzięki aplikacjom możesz wraz z innymi osobami wyciągać wnioski z danych oraz podejmować decyzje na ich podstawie.

Poniższe tabele zawierają wskazówki dotyczące wyboru instalacji jedno- lub wielowęzłowej.

Limity aplikacji dla każdego typu wdrożenia
Liczba aplikacjiLiczba aktywnych aplikacji dziennieLiczba przeładowań aplikacji na godzinę
Jednowęzłowe, małe502510
Wielowęzłowe, średnie1005020
Wielowęzłowe, duże1,000125400
Wielowęzłowe, bardzo duże1,000125400
Limity użytkowników dla każdego typu wdrożenia
Całkowita liczba użytkownikówLiczba jednoczesnych użytkowników w ciągu godzinyLiczba jednocześnie zalogowanych administratorów
Jednowęzłowe, małe500502
Wielowęzłowe, średnie1,0001002
Wielowęzłowe, duże50,0005005
Wielowęzłowe, bardzo duże50,0001,00010

Instalacja

Zacznij od pobrania pliku instalacyjnego Qlik Sense Enterprise on Windows z witryny pobierania Qlik.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny internetowej Qlik.
 2. Kliknij Log in. Zaloguj się jako zarejestrowany klient lub partner.
 3. W menu głównym wybierz Wsparcie > Pliki do pobrania.
 4. Kliknij Rozpocznij.
 5. W menu głównym wybierz opcję Qlik Sense.
 6. Wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć pobieranie.

Po pobraniu pliku instalacyjnego możesz rozpocząć instalację Qlik Sense.

Poniższy film przedstawia instalację Qlik Sense Enterprise on Windows na pojedynczym węźle. Zobacz Instalowanie programu Qlik Sense w środowisku wielowęzłowym (tylko w języku angielskim), aby uzyskać instrukcję przeprowadzania instalacji wielowęzłowej.

Po ukończeniu instalacji aktywuj licencję (tylko w języku angielskim) i przydziel dostęp użytkownikom.

4 minInstalowanie programu Qlik Sense w środowisku wielowęzłowym

Przydzielanie dostępu użytkownikom

Po aktywacji licencji możesz przydzielić użytkownikom dostęp do wdrożenia Qlik Sense.

Połączenie z katalogiem użytkowników

Połącz się z katalogiem użytkowników, aby dodać użytkowników do wdrożenia. Qlik obsługuje ogólną i zaawansowaną wersję LDAP, Active Directory (Microsoft), ApacheDS i różne warianty ODBC.

Łączniki katalogów użytkowników tworzy się w sekcji Łączniki katalogów użytkowników w Konsoli zarządzania Qlik.

Podczas tworzenia nowego łącznika katalogu użytkowników wybierz między Active Directory, LDAP, Apache i kilkoma opcjami ODBC.

Typy dostępu użytkowników

Qlik Sense obsługuje następujące typy dostępu użytkowników.

 • Dostęp typu Profesjonalista

  Typ dostępu dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do wszystkich funkcji w Qlik Sense. Mogą oni tworzyć, edytować i publikować arkusze oraz aplikacje, a także w pełni korzystać z dostępnych funkcji. Administratorzy muszą mieć dostęp typu Profesjonalista.

 • Dostęp typu Analityk

  Typ dostępu dla użytkowników korzystających z danych, arkuszy i aplikacji utworzonych przez użytkowników z dostępem typu Profesjonalista. Użytkownik z takim dostępem nie może tworzyć, edytować ani publikować arkuszy ani aplikacji, ale może tworzyć i publikować narracje, zakładki i migawki w oparciu o dane zawarte w aplikacjach.

 • Rola Analityka

  Ten typ dostępu jest podobny do typu dostępu Analityk.

  Jednak ten typ użytkownika jest oparty na wykorzystaniu i pod względem dostępnych funkcji jest zasadniczo taki sam jak dostęp Analityk. Subskrybuje się czas dostępu typu Analityk — określoną liczbę minut w miesiącu (data kalendarzowa). Czas z dostępem typu Analityk jest współdzielony przez użytkowników i mogą z niego korzystać wszyscy członkowie grupy użytkowników. Wykorzystanie jest mierzone w jednostkach po 6 minut. W każdym nowym 6-minutowym okresie wykorzystywana jest jedna jednostka.

  Licencja Rola Analityka jest odpowiednia dla użytkowników, którzy korzystają z Qlik Sense tylko kilka razy w miesiącu.

Zarządzanie dostępem użytkownika

Aby przypisać dostęp użytkownikom, użyj Konsoli zarządzania Qlik. W Zarządzaniu licencjami poniższa podsekcja przedstawia typy dostępu:

 • Przydział dostępu typu Profesjonalista
 • Przydział dostępu typu Analityk
 • Reguły wykorzystania Roli Analityka

Strona Zarządzanie licencjami zawiera podsekcje dotyczące przydzielania i reguł dostępu.

Typy dostępu zależą od licencji na Qlik Sense, jaką ma Twoja organizacja. W Konsoli zarządzania Qlik przejdź do opcji Zarządzanie licencjami > Podsumowanie wykorzystania licencji, aby przejrzeć typy dostępu, w tym używane i dostępne.

Strona Podsumowanie użycia licencji prezentuje szczegółowe informacje o liczbie przydzielonych i dostępnych typów dostępu.

Konfiguracja systemu

W tej sekcji podsumowano niezbędne czynności konfiguracyjne po zakończeniu instalacji Qlik Sense. Aby uzyskać szczegółowy opis, przeczytaj temat Konfiguracja Qlik Sense Enterprise (tylko w języku angielskim) po instalacji.

Inne zadania poinstalacyjne

Poniższe filmy przedstawiają niektóre z podstawowych zadań administracyjnych.

Konsola zarządzania Qlik (QMC) służy do konfigurowania lokacji Qlik Sense i administrowania nią.

3 min

Zarządzanie użytkownikami

Użytkowników dodaje się przy użyciu łącznika katalogu użytkowników. Przypisz typ dostępu, który odpowiada potrzebom użytkownika.

3 min

Zarządzanie rolami

Przypisz predefiniowane role administratora do różnych celów. Możesz także tworzyć niestandardowe role administratora.

4 min

Zarządzanie strumieniami

Strumienie służą do publikowania aplikacji, arkuszy i narracji. Możesz tworzyć strumienie i definiować reguły bezpieczeństwa.

3 min

Zarządzanie aplikacjami

Aplikacje możesz publikować z huba lub z Konsoli zarządzania Qlik. Aplikacje możesz importować i publikować w jednym lub większej liczbie strumieni.

Kontynuacja nauki

Rozszerzanie możliwości Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Rozszerz możliwości wizualizacji Qlik Sense, korzystając ze standardowych technologii internetowych.

Wdrażanie Qlik Sense Enterprise w AWS (tylko w języku angielskim)

W przypadku wdrożenia w Amazon Web Services (AWS) Qlik Sense Enterprise instaluje się w infrastrukturze wirtualnej chmury prywatnej Amazon, która jest elastyczna, wydajna i szybka w konfiguracji.

Wydajność i skalowalność (tylko w języku angielskim)

Testowanie wydajności i skalowalności to ważna czynność, którą należy wykonywać przez cały okres eksploatacji systemu.

Wydarzenia i webinaria

Webinarium na żywo Welcome Wednesdays

Dołącz do webinarium „Welcome to Qlik”. Stanowi ono wprowadzenie do przydatnych zasobów dostępnych w Qlik. Ta sesja przedstawia wszystkie materiały ułatwiające rozpoczęcie pracy, w tym Hub dla rozpoczynających pracę z Qlik, Portal szkoleniowy Qlik, Qlik Community i Portal wsparcia.

Dowiedz się więcej

Webinarium na żywo Techspert Talks

Problemy najlepiej jest rozwiązywać, zanim się pojawią. Zapraszamy na nasze comiesięczne webinarium, podczas którego eksperci Qlik dzielą się najnowszymi spostrzeżeniami i odpowiadają na Wasze pytania!

Zarejestruj się

Webinarium na żądanie Informacje o produktach

Poznaj możliwości rozwiązań Qlik — niezależnie od tego, czy jesteś z nami już jakiś czas, czy też jesteś nowym użytkownikiem. Zarejestruj się, aby poznać nowe webinaria i filmy na żądanie dotyczące produktów oraz zwiększyć wartość Qlik Sense w swojej organizacji.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj odpowiedzi

Znajdź odpowiedzi Qlik Community

Współpracuj z ponad 60 000 technologami i członkami społeczności Qlik z całego świata, aby uzyskać odpowiedzi na pytania i zmaksymalizować swoje sukcesy.

Zadaj pytanie

Szkolenia Qlik Continuous Classroom

Uzyskaj dostęp do platformy szkoleniowej Qlik do samodzielnej nauki w dowolnym miejscu i czasie. Wybierz, czego, jak i kiedy chcesz się uczyć na wszystkich poziomach umiejętności.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj wsparcie Potrzebujesz odpowiedzi?

Przeszukaj bazę wiedzy pomocy technicznej Qlik lub poproś o pomoc w przypadku bardzo złożonych problemów.

Uzyskaj wsparcie

Ankieta

Twój głos ma znaczenie. Pomóż nam dalej ulepszać nasze produkty.

Prosimy o wypełnienie naszej ankiety, aby przekazać nam swoje opinie.

Wypełnij ankietę

Przygotuj się na przekształcenie całej działalności za pomocą danych.

Bezpłatny okres próbny