Ga naar hoofdinhoud

Variabelenoverzicht

Een variabele in Qlik Sense is een container waarin een statische waarde of een berekening wordt opgeslagen, bijvoorbeeld een numerieke of alfanumerieke waarde. Als u de variabele in de app gebruikt, wordt een eventuele wijziging die wordt aangebracht in de variabele overal toegepast waar de variabele wordt gebruikt. U kunt variabelen definiëren in het overzicht Variabelen of in het script met de editor voor het laden van gegevens. U kunt de waarde van variabelen instellen met de instructies Let of Set in het load-script voor gegevens.

Ga voor meer informatie naar Variabelen in uitdrukkingen gebruiken en Werken met variabelen in de editor voor het laden van gegevens.

U opent het overzicht van Variabelen door tijdens het bewerken van een werkblad te klikken op Variables in de werkbalk met bewerkingsopties.

In het variabelenoverzicht worden alle variabelen weergegeven die u in uitdrukkingen kunt gebruiken. Uitdrukkingen worden gebruikt voor het maken van berekeningen op basis van de gegevens in de app. Wanneer deze worden gebruikt, wordt de variabele vervangen door zijn waarde. Variabelen zijn hoofdlettergevoelig.

InformatieVariabelen worden gedefinieerd met behulp van het overzicht van variabelen of in het script met behulp van de editor voor het laden van gegevens.
Het overzicht van variabelen waarin de variabele "Mijn variabele" is geselecteerd.

Variables overview

A: Nieuwe variabele

Gebruik Nieuwe maken om een nieuwe variabele te maken.

Ga voor meer informatie naar Een variabele maken.

B: Details

Klik op de naam van een variabele om de details en de knoppen voor tonen en verwijderen weer te geven.

C: Delete

Gebruik Delete om de variabele te verwijderen. Uitsluitend mogelijk voor variabelen die niet in het script zijn gedefinieerd.

Ga voor meer informatie naar Een variabele verwijderen.

D: Bewerken

Gebruik Edit om de variabele te bewerken. Uitsluitend mogelijk voor variabelen die niet in het script zijn gedefinieerd.

E: Definitie

Definitie van de geselecteerde variabele. Optioneel.

F: Beschrijving

Beschrijving van de geselecteerde variabele. Optioneel.

G: Extra info

Extra info toegepast op de geselecteerde variabele. Optioneel.

H: Indicaties

Script geeft aan dat de variabele in het script gedefinieerd is.

Ga voor meer informatie naar Werken met variabelen in de editor voor het laden van gegevens.

I: Sluit .

Sluit het overzicht van variabelen