Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Replace

het voorvoegsel Replace kan aan elke LOAD- of SELECT-opdracht in het script worden toegevoegd om op te geven dat de geladen tabel een andere tabel moet vervangen. Dit geeft ook aan dat deze opdracht met behulp van gedeeltelijk laden moet worden uitgevoerd. Het voorvoegsel Replace kan ook worden gebruikt in een Map-opdracht.

InformatieEen gedeeltelijke lading wordt ondersteund door gebruik van Qlik Engine JSON API of de knop Opnieuw laden. Voor meer informatie over de knop Opnieuw laden, raadpleegt u Knop.

Syntax:  

Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Replace [only] mapstatement

 

Tijdens een normale (niet-gedeeltelijke) lading, dient de constructie Replace LOAD als een normale LOAD-instructie, maar wordt voorafgegaan door Drop Table. Eerst wordt de oude tabel verwijderd vervolgens worden de records gegenereerd en opgeslagen als een nieuwe tabel.

Als het voorvoegsel Concatenate is gebruikt of er is een tabel aanwezig met dezelfde verzameling van velden, is dit de relevante tabel die wordt verwijderd. Anders is er geen tabel om te negeren en is de constructie Replace LOAD identiek aan een normale LOAD.

Bij een gedeeltelijke lading gebeurt hetzelfde. Het enige verschil is dat er altijd een tabel uit het vorige uitgevoerde script is om te verwijderen. Bij de constructie Replace LOAD wordt altijd eerste de oude tabel verwijderd en wordt er vervolgens een nieuwe tabel gemaakt.

De instructie Replace Map...Using zorgt ervoor dat de toewijzing ook plaatsvindt als het script gedeeltelijk wordt uitgevoerd.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
only Een optionele kwalificatie die aangeeft dat de opdracht alleen moet worden uitgevoerd tijdens het gedeeltelijk laden van gegevens. Het moet worden genegeerd tijdens een normale (niet-gedeeltelijke) lading.