Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Publiceren vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows naar andere hubs

Als u uw apps toegankelijk wilt maken voor gebruikers die geen toegang hebben tot de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub, kunt u deze publiceren in een cloudhub.

In een Qlik Sense Enterprise-implementatie waarbij multi-cloud is ingeschakeld, kan uw Qlik Sense-beheerder distributieregels maken in QMC. Vervolgens kan de Qlik Sense-beheerder streams maken voor uw apps. Wanneer u een app publiceert of verplaatst naar een stream waarvoor een distributiebeleid is opgenomen in de app-eigenschappen, kopieert Qlik Sense de app naar de cloudhub. De apps worden in de cloudhub klaargezet. De tenantbeheerder maakt de voorbereide app toegankelijk in een beheerde ruimte in de cloudhub.

Klaargezette apps

In SaaS editions of Qlik Sense heten apps zonder een eigenaar, die zich niet in ruimten bevinden, gefaseerde apps. Als een app in een cloudhub gepubliceerd wordt vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows, heeft deze geen eigenaar of ruimte. Een tenantbeheerder kan hem vanuit de Management Console aan een beheerde ruimte toewijzen.

Zie Apps beheren voor meer informatie over het beheer van gefaseerde apps in de Management Console.

Extra info

Met tags kunt u apps in de cloudhub groeperen.

App-ontwikkelaars met de juiste bevoegdheden kunnen apps met tags publiceren. De tags kunnen in meerdere cloudhubs staan, afhankelijk van uw implementatie. Apps met tags worden automatisch bijgewerkt wanneer de app in de stream wordt bijgewerkt.

Consumenten met de juiste toegangsrechten kunnen apps tonen op basis van tags in de cloudhub. App-consumenten kunnen de apps gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld selecties in de gegevens maken. Ze kunnen de apps echter niet bijwerken of doorontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen werkbladen, diagrammen of presentaties maken. App-consumenten kunnen koppelingen naar diagrammen in apps met de door hen gemaakte selecties delen.

Informatie

Uw Qlik Sense-beheerder kan aanvullende app-eigenschappen instellen die nodig zijn om apps vanuit streams naar tags te verspreiden

Streams en tags

De Qlik Sense-beheerder kan een distributiebeleid instellen dat ervoor zorgt dat gepubliceerde apps met toegevoegde app-eigenschappen met een of meer tags naar een cloudhub worden gedistribueerd.

Wanneer een app wordt gepubliceerd in een stream in Qlik Sense Enterprise on Windows, bepaalt het distributiebeleid in welke doelcloudhubs de app met de tags wordt toegevoegd. U kunt app-eigenschappen instellen die de bestemmingscloudhub en tags bepalen wanneer de app in de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub wordt gepubliceerd. Qlik Sense Enterprise on Windows kopieert de app van de stream naar de cloudhub met de tags wanneer u app-eigenschappen publiceert of wijzigt. Bij verspreiding van de apps wordt de bestemming bepaald door het distributiebeleid dat is ingesteld door uw Qlik Sense-beheerder.

Apps kunnen in slechts één stream worden gepubliceerd, maar ze kunnen met meerdere tags in meerdere cloudhubs worden gepubliceerd.

Tip

Uw beheerder kan zien wanneer de laatste synchronisatie is uitgevoerd voor de streameigenschappen.

Voor bepaalde organisaties kan het de voorkeur hebben om apps naar een archiefstream zonder distributiebeleid te verplaatsen in plaats van de apps te verwijderen.

Apps met tags kunnen in de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub worden gewijzigd, net als elke app in een Qlik Sense Enterprise on Windows-stream. In de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub. U kunt:

  • Apps in de stream dupliceren.
  • De app opnieuw publiceren in de stream.
  • Aangepaste eigenschappen van apps beheren
  • Open de app in Gepubliceerd.

In een open app in Qlik Sense Enterprise on Windows kunt u:

  • Persoonlijke werkbladen en presentaties publiceren en publicaties ongedaan maken.
  • Openbare werkbladen en -presentaties aan de app toevoegen of uit de app verwijderen.