Ga naar hoofdinhoud

Uw kalenderperioden configureren

Kalenderperioden maken gebruik van uw kalendergroepen om standaardperioden voor analyses te maken in Insight Advisor.

U kunt kalenderperioden gebruiken om tijdsperioden voor analyses te definiëren in een analyse van Insight Advisor. U maakt kalenderperioden op basis van uw kalendergroepen. Afhankelijk van uw gegevens, kan de bedrijfslogica automatisch kalenderperiodes creëren vanuit uw gegevensmodel. Als u naar Kalenderperioden gaat, kunt u zien dat er al kalenderperioden zijn aangemaakt. Kalenderperioden kunnen relatief zijn en betrekking hebben op een periode die gerelateerd is aan de huidige datum. U kunt bijvoorbeeld een relatieve periode maken die betrekking heeft op de huidige maand. Kalenderperioden kunnen gebruikmaken van de laatst opgenomen waarde in uw gegevens. Zo gebruiken de drie kalenderperioden die u aanmaakte toen u de bedrijfslogica activeerde, bijvoorbeeld allemaal de laatst geregistreerde waarden om kalenderperioden te maken voor het laatste jaar, de laatste maand en het laatste kwartaal.App-gebruikers kunnen kalenderperioden toepassen op inzichtdiagrammen in Insights.

Met de functie gedrag kunt u ook standaardkalenderperioden voor groepen definiëren. Hiermee wordt gegarandeerd dat Insight Advisor standaard deze kalenderperiode gebruikt bij het maken van diagrammen voor velden in die groep.

Waarom zou u kalenderperioden definiëren?

Kalenderperioden zijn handig omdat dit een specifieke analyseperiode voor uw gegevens biedt. Als voor Insight Advisor geen specifieke tijdsperiode wordt opgegeven, zoals in 2020 of voor december, worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Als u kalenderperioden opgeeft, kunnen app-gebruikers veel eenvoudiger gegevens van specifieke perioden bekijken en vergelijken.

U kunt bijvoorbeeld de verkopen per product bekijken. Navigeer naar Insights en voer in: verkopen per product weergeven. Als u specifieke verkoopperioden wilt bekijken, zoals de gegevens van deze maand vergeleken met die van vorige maand of een vergelijking van het huidige kwartaal met een vorig kwartaal, dan moet u een nieuwe zoekopdracht invoeren. Door het maken van kalenderperioden, kunt u deze perioden bekijken als u een query opgeeft, zonder nieuwe query's te hoeven maken. Bedrijfslogica heeft al kalenderperioden voor de laatst geregistreerde waarden aangemaakt voor de afgelopen maand, het afgelopen kwartaal en jaar van de gegevens. Bedrijfslogica kent echter geen relatieve perioden. U zou een vergelijking kunnen maken tussen de huidige maand en dezelfde maand vorig jaar. Ook kunt u een vergelijking maken tussen het huidige kwartaal (x) en het kwartaal dat twee kwartalen geleden is (x-2).

De kalenderperiode Maand vergelijken maken

Deze kalenderperiode toont de resultaten voor de meest recente maand in de gegevens en vergelijkt deze met dezelfde maand vorig jaar.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Datum verkooporder.

 3. Voor Naam kalenderperiode voert u Maand vergelijken in.

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Maand van jaar.

 5. Onder Periode vergelijken selecteert u Van jaar tot jaar.

 6. Selecteer Laatst voltooide periode

 7. Klik op Maken.

De kalenderperiode Kwartaal vergelijken maken

Deze kalenderperiode toont de resultaten voor het huidige kwartaal (x) en vergelijkt deze met het kwartaal twee kwartalen geleden (x-2).

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Datum verkooporder.

 3. Voor Naam kalenderperiode voert u Kwartaal vergelijken in.

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Kwartaal van jaar.

 5. Klik op Aangepast.
 6. Voor Marge selecteert u 0.

 7. Voor Marge vergelijken selecteert u 2.

 8. Klik op Maken.

Resultaten

Navigeer naar Insights en zoek naar verkopen per product weergeven. Selecteer het overeenkomende resultaat. In Insight-eigenschappen is een nieuwe eigenschap beschikbaar, Analyseperiode. Selecteer deze en selecteer vervolgens Maand vergelijken om de periode toe te passen op het diagram.

Pas vervolgens de kalenderperiode Kwartaal vergelijken toe.

De kalenderperiode Kwartaal vergelijken is toegepast op een inzichtdiagram 

Insights chart with Quarter comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current quarter and one for the quarter two quarters previous

Er zijn twee extra analysetypen beschikbaar in Insight Advisor als er kalenderperioden beschikbaar zijn: periodewijzigingen en prestaties tijdens periode ten opzichte van doel Deze bieden een scala aan diagrammen voor het analyseren van de periode en de veranderingen daarin.

Klik op Analyses verkennen onder Analyseperiode. Er zijn twee analyses waaruit u kunt kiezen. Als eerste selecteert u Periodewijzigingen. Periodewijzigingen tonen een KPI en staafdiagram voor de wijzigingen van de sum(Sales) delta tussen de twee perioden. Bij een klein aantal dimensies wordt de watervalgrafiek weergegeven in plaats van een staafdiagram.

Analyse van periodewijzigingen

A screenshot of the period changes analysis. A KPI shows the change in the sum(Sales) delta between 2020 December and 2020 November. A bar chart shows the changes for each product between 2020 November and 2020 December. A scatter plot shows the sum of sales changes by product name by overall contribution and amount between 2020 November and 2020 December.

Klik op Sluiten en scrol terug naar de staafdiagram. Klik op Analyses verkennen en kies nu voor Gedetailleerde periodeanalyse. Hiermee krijgt u de prestaties tijdens een periode ten opzichte van het doel. Er worden vier diagrammen weergegeven waarin wordt gemeten of de doelwaarden voldoen aan deze periode. U kunt de parameters wijzigen in Inzichteigenschappen om te definiëren welke waarden voldoen, bijna voldoen en welke niet voldoen.

Prestatie van periode ten opzichte van doel

Period performance against target analysis for the sum of Sales by product name. Four charts are displayed. A gauge shows how the target was met overall. A pie chart shows the percentage that met or missed the target. A table shows product name by product name the sales results and if they met or missed the target. A bar shart shows the change the sum of sales by productname for 2020 November and 2020 December.

Onder Parameter, wijzigt u de limiet voor niet voldoen in 100 en het limiet voor voldoen in 105. De gedetailleerde analyse voor de periode wordt bijgewerkt voor de nieuwe doelwaarden.

Bijgewerkte prestaties van periode ten opzichte van de doelanalyse

The updated performance against target analysis, showing the tables updated for the threshold of missing a target being 100 and the theshold of meeting a target being 105.

U ziet dat gebruikers met behulp van kalenderperioden snel de gewenste perioden in Insight Advisor kunnen bekijken.