Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Aykırı değerleri bulmak için dağılım grafiği ile iki hesaplamayı bağıntılandırma

Bu örnekte, iki hesaplamayı bağıntılandırmak için nasıl dağılım grafiği oluşturulacağı gösterilmektedir. Ortalama satış hacminin, bir satış personeli grubu için ortalama marj ile nasıl bağıntılandırıldığını karşılaştırmak ve aykırı değerleri bulmak istiyoruz.

Scatter plot showing two measures

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma dersinde bulunan iki veri dosyasını kullanacağız. Dersi indirin ve genişletin. Dosyaları, Tutorials source (Ders kaynağı) klasöründe bulabilirsiniz:

  • Sales.xls
  • Sales rep.csv

Dosyaları indirmek için Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma konumuna gidin.

İki veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin ve Sales Rep ID - Sales Rep Number ile ilişkilendirildiklerinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. Sales rep tablosu, satış personeliyle ilgili bilgileri barındırır.

Hesaplamalar

Bizim için ana öğelerde oluşturduğumuz iki hesaplama gereklidir.

  • Avg(Sales) ifadesi ile AverageSales. Bu, tüm siparişler için satış değerinin ortalamasıdır.
  • Avg(Margin/Sales) ifadesi ile AverageMargin. Bu, tüm siparişler için satış marjının ortalamasıdır.

Görselleştirme

Sayfaya bir dağılım grafiği ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini uyguluyoruz:

  • Boyutlar > Kabarcık: Sales Rep Name (satış personeli)
  • Hesaplamalar > X ekseni: AverageSales
  • Hesaplamalar > Y ekseni: AverageMargin

Her bir satış personeli için birer kabarcık olacak şekilde bir dağılım grafiği oluşturulur.

Ancak üçüncü Avg(Sales) hesaplamasını ekleyerek her bir satış personeli için toplam satış ile ilgili bilgiye de sahip olmak istiyoruz. Her bir kabarcığın boyutu, her bir satış personeli için toplam satışı yansıtır.

Scatterplot showing two measures

Keşif

Dağılım grafiği, her bir satış personeli için ortalama marja kıyasla ortalama satışı görselleştirir ve biz de hangi satış personellerinin performans açısından fark yarattığını görebiliriz. Fare işaretçisiyle satış personelinin üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Grafikte, Lee Chin adlı personelin en yüksek satış değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. En yüksek toplam satışa Stewart Wind ve onun ardından Judy Thurman sahiptir. Cheryle Sincock, diğer satış personellerinden çok daha küçük bir ortalama marja sahip olup ortalama satış hacmi olarak çoğunun gerisinde kalmıştır.