Ana içeriğe geç

Histogram

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Histogram

Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur. Veriler gruplara ayrılır ve bir histogramdaki her bir çubuk, her gruptaki tablo sıklığını temsil eder.

Histogram.

Ne zaman kullanılır?

Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur.

Avantajlar

Histogram, büyük miktarlardaki verileri düzenler ve tek bir boyut kullanarak görselleştirmeyi hızla oluşturur.

Dezavantajlar

Histogram, veri dağılımının özetiyle çalışır ve bu nedenle verilerin ayrıntılı analizi için uygun değildir.

Çubuk grafik oluşturma

Düzenlemekte olduğunuz sayfada histogram oluşturabilirsiniz. Histogramlara yalnızca tek bir boyut uygulayabilirsiniz. Gruplandırılan verilerin sıklığı otomatik olarak hesaplandığından, histogramlar için hesaplama gerekmez.

  1. Varlıklar panelinden boş bir çubuk grafiği sayfaya sürükleyin.
  2. Sıklığın hesaplanmasında esas alınacak boyutu ekleyin.

Çubuk grafik oluşturduğunuzda, özellikler panelinde bunun görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Histogram özellikleri.

Boyut sınırlamaları

Bir histogramda kullanılan boyuta yönelik bazı sınırlamalar vardır.

  • Boyut sayısal bir değer olmalıdır.
  • Elde edilen alan sayısal olsa bile ifade düzenleyicisi kullanılarak oluşturulmuş bir ana boyut kullanamazsınız.
  • Boyut bir toplama fonksiyonunu temel alamaz.