Ana içeriğe geç

Bir ifadede değişken kullanma örnekleri

BU SAYFADA

Bir ifadede değişken kullanma örnekleri

Qlik Sense uygulamasındaki bir değişken, veri değeri içeren adlandırılmış bir yapıdır. Bir ifadede değişken kullanıldığında, değeri veya değişkenin tanımı ile değiştirilir.

Example:  

x değişkeni, Sum(Sales) metin dizesini içerir.

Bir grafikte, $(x)/12 ifadesini tanımlarsınız. Etkisi, Sum(Sales)/12 grafik ifadesinin etkisiyle tam olarak aynıdır.

Ancak, x değişkeninin değerini örneğin Sum(Budget) olarak değiştirirseniz grafikteki veriler, ifade Sum(Budget)/12 şeklinde yorumlanarak hemen yeniden hesaplanır.

İpucu: İfadelerde değişkenleri kullanırken, yalnızca değişkeni düzenleyerek aynı anda bir grafik aralığında kullanılan ifadeyi değiştirebilirsiniz.

Adların yorumlanması

Qlik Sense içindeki bir alanda veya fonksiyonda bir değişkene aynı adı vermek önerilmez. Ancak yaparsanız, bunları bir ifadede nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Example:  

XXX dizesi bir alan, değişken, fonksiyon veya hesaplamayı temsil eder. XXX, ifadeyi nasıl oluşturduğunuza göre bunlardan biri olarak yorumlanacaktır.

Adların yorumlanmasına örnekler
İfade XXX'in yorumlanma biçimi
XXX() hesaplama, değişken veya alan
$(XXX) değişken
Count(XXX) alan veya değişken
XXX() fonksiyon

Değişken hesaplaması

Qlik Sense uygulamasında hesaplanan değerler ile değişkenleri kullanmanın çeşitli yolları vardır ve bunu nasıl tanımladığınıza ve ifade içinde nasıl çağırdığınıza göre sonuç değişir.

Bu örnek, veri yükleme düzenleyicisinde aşağıdaki verilerin yüklenmesini gerektirir:

LOAD * INLINE [ Dim, Sales A, 150 A, 200 B, 240 B, 230 C, 410 C, 330 ];

 

Değişkenlere genel bakıştan iki değişken tanımlayalım:

  • Ad vSales Tanım'Sum(Sales)'
  • Ad vSales2 Tanım'=Sum(Sales)'

İkinci değişkende ifadenin önüne bir eşittir işareti ekliyoruz. Böylece değişkenin, genişletme yapılmadan ve ifade değerlendirilmeden önce hesaplanması sağlanır.

vSales değişkenini olduğu gibi kullanırsanız (örneğin, bir hesaplama içinde) sonuç Sum(Sales) dizesi olur; yani hiçbir hesaplama yapılmaz.

Dolar işareti genişletmesi ekler ve $(vSales) öğesini ifade içinde çağırırsanız, değişken genişletilir ve Sales toplamı görüntülenir.

Son olarak, $(vSales2) öğesini çağırırsanız değişken genişletilmeden önce hesaplanır. Bu da görüntülenen sonucun Sales toplamı olması anlamına gelir. Hesaplama ifadesi olarak =$(vSales) ile =$(vSales2) kullanma arasındaki fark, sonuçların gösterildiği bu grafikte görülmektedir:

Sonuçlar
Dim $(vSales) $(vSales2)
A 350 1560
B 470 1560
C 740 1560

Göreceğiniz üzere $(vSales) sonuç olarak bir boyut değerinin kısmi toplamını verirken, $(vSales2) sonuç olarak genel toplamı verir.