Ana içeriğe geç

Qlik Sense Desktop uygulamasını başlatma

Qlik Sense Desktop uygulamasını Qlik Sense program grubu altındaki Başlat menüsünden başlatabilirsiniz.

Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanmaya başlamadan önce Qlik Sense Enterprise sunucusunda kimlik doğrulaması yapmanız gerekir. Kimlik doğrulaması yapabilmeniz için çalışan bir ağ bağlantısına sahip olmanız gerekir.

Kimliğiniz doğrulandıktan sonra Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanmak için İnternet erişimi gerekmez. Ancak son kimlik doğrulaması işleminizin üzerinden otuz gün geçtiyse, oturumunuzu kapattıysanız veya yöneticiniz Qlik Sense Enterprise sunucusu için kullanıcı erişiminizi iptal ettiyse kimliğinizi yeniden doğrulamanız gerekir. SAML kimlik doğrulamasını kullanıyorsanız ve tarayıcıyı kapatırsanız oturum sona erer ve tanımlama bilgisi silinir, bu nedenle yeni bir oturum başlatmak için yeniden kimlik doğrulaması yapmalısınız.

Not: Qlik Sense Desktop, işletim sisteminizin dilinde çalışır ve Qlik Sense Desktop uygulamasını bir web tarayıcısında açmadığınız sürece bu dil değiştirilemez.

SaaS editions of Qlik Sense için kimlik doğrulaması yapma

SaaS editions of Qlik Sense için Qlik Sense Desktop istemcinizin kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz. Bunu yapmak için bir kimlik doğrulama bağlantısı oluşturmanız gerekir.

SaaS editions of Qlik Sense ile Qlik Sense Desktop Kimliğini Doğrulama

Qlik Sense Desktop uygulamasını indirip kimliğinizi doğrulayın.

 1. Hub'ı açın. Hub hakkında daha fazla bilgi için bkz. uygulamasındaki hubQlik Sense Desktop.

 2. Ayarlar'a gidip Kişisel bilgiler'i seçin.

 3. Qlik Sense Desktop bölümünde İndir'e tıklayarak Qlik Sense Desktop uygulamasını indirin.

 4. Qlik Sense Desktop yükleyin.
 5. Kimliği doğrula'ya tıklayarak Qlik Sense Desktop yüklemenize bir sunucu kimlik doğrulama bağlantısı ekleyin. Ardından kimliği doğrulamak için Qlik Sense Desktop içinde bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Qlik Sense Enterprise sunucusunda kimlik doğrulaması yapma

Qlik Sense Enterprise için kullanıcı erişim iznine sahipseniz Qlik Sense Desktop uygulamasını başlattığınızda Qlik Sense Enterprise sunucusunda kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yapmadan önce, Qlik Management Console yöneticiniz tarafından Qlik Sense Enterprise kimlik doğrulaması bağlantısı oluşturulmalıdır.

Qlik Sense yöneticiniz, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bağlantıyı nasıl alabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirecektir:

 • Qlik Sense Enterprise hub’ınızdan istemci kimlik doğrulaması bağlantısı alma
 • Yöneticinizden istemci kimlik doğrulaması bağlantısı alma
 • Yöneticinizden kimlik doğrulaması bağlantısını içeren hubs.ini dosyasını alma

Aşağıdaki prosedürleri uygulamaya başlayabilmeniz için Qlik Sense Desktop uygulamasının bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.

Not: Test sunucularında istemci kimlik doğrulaması desteklenmez.

Qlik Sense Enterprise hub’ından istemci kimlik doğrulaması bağlantısı alma

 1. Qlik Sense Enterprise uygulamasını başlatın.
 2. Hub'ın üst araç çubuğundaki More öğesine ve ardından İstemci kimlik doğrulaması seçeneğine tıklayın.
 3. Kimlik doğrulaması bağlantısını Qlik Sense kullanarak açmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir diyalog penceresi açılır. Diyalog penceresini onaylayın.

  Qlik Sense Desktop açılır ve giriş sayfasındaki Qlik Sense Enterprise uygulamasında kimlik doğrula seçeneğinin altına kurumsal sunucu için yeni bir kimlik doğrulaması düğmesi eklenir.

 4. Oturum açmak için kimlik doğrulama düğmesine tıklayın. Qlik Sense Enterprise kimlik bilgilerinizi girmeniz istenebilir.

  Kimliğiniz doğrulanır ve Qlik Sense Desktop açılır.

Bu işlemin ardından Qlik Sense Desktop dosyasını açtığınızda kimlik doğrulaması düğmesine tıklayarak ve Qlik Sense Enterprise kimlik bilgilerinizi girerek oturum açabilirsiniz.

Yöneticinizden istemci kimlik doğrulaması bağlantısı alma

 1. Qlik Sense yöneticiniz tarafından sağlanan kimlik doğrulaması bağlantısına tıklayın.

  Bağlantıya tıklayamıyorsanız bağlantıyı tarayıcınıza kopyalayın ve Enter tuşuna basın.

  Google Chrome kullanıyorsanız, Google Arama ifadesinin bulunmadığı adres çubuğundan bağlantı seçeneğini belirlemeniz gerekir.

  Google Chrome adress bar with link options.

 2. Kimlik doğrulaması bağlantısını Qlik Sense kullanarak açmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir diyalog penceresi açılır. Diyalog penceresini onaylayın.

  Qlik Sense Desktop açılır ve giriş sayfasındaki Qlik Sense Enterprise uygulamasında kimlik doğrula seçeneğinin altına bir kimlik doğrulama bağlantısı eklenir.

 3. Kimlik doğrulaması bağlantısına tıklayın. Qlik Sense Enterprise kimlik bilgilerinizi girmeniz istenebilir.

  Kimliğiniz doğrulanır ve Qlik Sense Desktop açılır.

Bu işlemin ardından Qlik Sense Desktop dosyasını açtığınızda kimlik doğrulaması düğmesine tıklayarak ve Qlik Sense Enterprise kimlik bilgilerinizi girerek oturum açabilirsiniz.

Yöneticinizden hubs.ini dosyası alma

 1. Yöneticiniz tarafından size sağlanan hubs.ini dosyasını şu konuma kopyalayın: C:\Users\<kullanıcı adı>\Documents\Qlik\Sense\Hubs\.

  Qlik Sense Desktop uygulamasını yeniden başlattığınızda, giriş sayfasındaki Qlik Sense Enterprise uygulamasında kimlik doğrula seçeneğinin altına bir kimlik doğrulaması bağlantısı eklenir.

 2. Kimlik doğrulaması bağlantısına tıklayın. Qlik Sense Enterprise kimlik bilgilerinizi girmeniz istenebilir.

  Kimliğiniz doğrulanır ve Qlik Sense Desktop açılır.

Bu işlemin ardından Qlik Sense Desktop dosyasını açtığınızda kimlik doğrulaması düğmesine tıklayarak ve Qlik Sense Enterprise kimlik bilgilerinizi girerek oturum açabilirsiniz.

Oturumu kapatma

Qlik Sense Desktop uygulamasındaki oturumunuzu istediğinizde kapatabilirsiniz.

 • Oturumu kapatmak için User seçeneğine ve ardından, açılır menüde Log out seçeneğine tıklayın.

Web tarayıcısında Qlik Sense Desktop açma

Varsayılan olarak, Qlik Sense Desktop kendi penceresinde çalışır. Ancak bunu bir web tarayıcısında da açabilirsiniz.

Bunu bir tarayıcıda açabilmeniz için önce Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanarak oturum açmanız gerekir.

 1. Başlat menüsünden Qlik Sense Desktop uygulamasını başlatın.
 2. (Desteklenen) web tarayıcısı açın.
 3. Tarayıcı adres çubuğuna http://localhost:4848/hub yazın.

Qlik Sense Desktop yeni bir web tarayıcısında açılarak tüm uygulamalarınızın bulunduğu hub'ı gösterir.

Not:

Artık Qlik Sense Desktop dilini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense uygulamasında dili değiştirme.