Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

hizmetinde klavye gezintisi ve kısayollarQlik Sense

Qlik Sense klavye erişilebilirliğini destekler. Hub, uygulamaya genel bakış sayfası, Qlik Sensearaç çubuğu ve sayfa görünümü içinde gezinmek için klavye kullanabilirsiniz. Bir dizi klavye kısayolu da vardır.

Klavyeyle gezinirken, odak noktası vurgulanır. Şunlarla etkileşim kurmak için klavye gezintisini kullanabilirsiniz:

  • uygulamaya genel bakış sayfasındaki nesneler ve ayarlar
  • Qlik Sense araç çubuğundaki nesneler ve menüler
  • sayfalar görünümündeki görselleştirmeler

Uygulamaya genel bakış sayfasında ve Qlik Sense araç çubuğunda gezinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı arayüzünde gezinme.

Hub içinde klavye gezintisi

Hub içinde klavye gezintisi
Klavye gezintisi Açıklama
Tab

Odağı ileriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar.

Shift + Tab Odağı geriye taşır.
Ctrl + G Kılavuz çizgi düzenine geçiş yapar.
Ctrl + Shift + L Liste düzenine geçiş yapar.
Sol + sağ oklar Kılavuz çizgi görünümü gibi bir yatay liste boyunca odak geçişi yapar.
Yukarı + aşağı oklar Liste görünümü gibi bir dikey liste boyunca odak geçişi yapar.
Enter veya Space Odağın bulunduğu öğeyi seçer veya girer. Sekme navigasyon menüsünde, Enter veya Boşluk tuşuna ikinci defa basarak açılır menüyü açın.
Ctrl + yukarı ok Listedeki ilk öğeye gider.
Ctrl + aşağı ok Listedeki son öğeye gider.
Alt + N Yeni uygulama oluştur diyalog penceresini açar.
Ctrl + Delete Odağın bulunduğu uygulama için Onayı sil diyalog penceresini açar.
Shift + F10 Odağın bulunduğu uygulama için bağlam menüsünü açar.
Esc Diyalog veya bağlam menüsünü açar.
Yukarı + aşağı oklar Kılavuz çizgi görünümünde, odağın bulunduğu uygulamada uygulama küçük resmi ve uygulama ayrıntısı arasında odak geçişi yapar.

Uygulamaya genel bakış ve araç çubuğunda klavye gezintisi

Uygulamaya genel bakış sayfasında klavye kullanarak gezinirken ilk öğe İçeriğe geç düğmesidir. Gezintiyi atlayıp araç çubuğundaki Sayfalar bölümüne gitmek için Enter tuşuna basın. Sekme tuşuna tıklarsanız genel menüyü açarsınız.

Uygulamaya genel bakış ve araç çubuğunda klavye gezintisi
Klavye gezintisi Açıklama

Tab

Odağı ileriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar. Bir sayfa açıksa Tab tuşu odağı sayfaya getirir.

Shift + Tab

Odağı geriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Shift + Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar. Bir sayfa açıksa Tab tuşu odağı sayfaya getirir.

Enter veya Space

Geçerli odağı açar.

Esc

Açık bir menüyü kapatır.

Sağ ok

Uygulamaya genel bakış sayfasında bir sonraki sayfaya veya hikayeye gider.

Sol ok

Uygulamaya genel bakış sayfasında bir önceki sayfaya veya hikayeye gider.
Yukarı ok Uygulamaya genel bakış sayfasında bir sonraki seçim imine gider.
Aşağı ok Uygulamaya genel bakış sayfasında bir önceki seçim imine gider.
Ctrl + G Kılavuz çizgi düzenine geçiş yapar.
Ctrl + Shift + L Liste düzenine geçiş yapar.
Ctrl + yukarı Listedeki ilk öğeye gider.
Ctrl + aşağı Listedeki son öğeye gider.

Sayfa görünümünde klavye gezintisi

Klavye gezintisini kullanarak sayfalarınızdaki görselleştirmelerle etkileşim kurabilir, görselleştirme bağlam menülerindeki seçeneklere erişebilir ve görselleştirme verilerini indirebilirsiniz. İçgörüler'de klavyeyle gezinme de desteklenir.

Bilgi notuKlavye kısayolları, Windows'da çalıştığınız varsayılarak açıklanmıştır. Mac OS için Ctrl yerine Cmd kullanın.

Sayfa görünümünde klavye kullanarak gezinirken ilk öğe İçeriğe geç düğmesidir. Gezintiyi atlayıp ana içeriğe gitmek için Enter'a tıklayın. Örneğin, Analiz Et > Sayfa seçeneğini görüntülüyorsanız Akıllı Arama bölümüne gidersiniz. Bunun yerine Sekme tuşuna tıklarsanız Analiz Et menüsünü açarsınız.

Sayfa görünümünde klavye gezintisi

Sayfa görünümünde klavye gezintisi
Klavye gezintisi Açıklama
Tab

Odağı, araç çubuğundaki öğeler ve sayfadaki görselleştirmeler arasında ileriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar.

Shift + Tab

Odağı, araç çubuğundaki öğeler ve sayfadaki görselleştirmeler arasında geriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Shift+Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar.

Ctrl + Sağ ok

Sonraki sayfaya gider.

Ctrl + Sol ok

Önceki sayfaya gider.

Ctrl + Home, Ctrl + Fn + Sol (Mac OS)

Uygulamanın ilk sayfasına gider.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + Sağ (Mac OS)

Uygulamanın son sayfasına gider.
Sağ ok Satırdaki bir sonraki görselleştirmeye gider.
Sol ok Satırdaki bir önceki görselleştirme nesnesine gider.
Yukarı ok Yukarıdaki satırda yer alan görselleştirmeye gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satırda yer alan görselleştirmeye gider.
Ctrl + yukarı ok Sayfadaki ilk görselleştirmeye gider.
Ctrl + aşağı ok Sayfadaki son görselleştirmeye gider.
Enter

Geçerli görselleştirme ve tablo temsili arasında geçiş yapar. Görselleştirme bir tablo ise odağı tablo içindeki ilk veri hücresine taşır.

Shift + Enter veya Space Geçerli görselleştirmeyi tam ekranda açar.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), Fn + Shift + F10 (Mac OS)

Seçilen görselleştirme için bağlam menüsünü açar.

Ctrl + E Sayfa düzenlemesini açar/kapatır.

Seçimler menüsünde klavye gezintisi

Bir kullanıcının odağı bir tablo veya grafikte olduğunda ve seçim yapıldığında seçim modunda olur; hücreler ya da nesneler etkin şekilde seçildiğinde, tablo veya grafiğin üst çubuğunda bir seçim menüsü görüntülenir.

Seçimler menüsünde klavye gezintisi
Klavye gezintisi Açıklama
Shift + Tab

Odağı seçimlerden Onayla düğmesine taşır (arama çubuğu, liste kutusunda görünür değilse odağı önce oraya taşır ve sonraki Shift + Tab tuş basışı, odağı seçimler menüsündeki Onayla düğmesine taşır). Seçimleri onaylamak ve seçimler menüsünden çıkmak için Enter tuşuna basın.

Sol/Sağ ok

Odağı ( ...) alt menüye, Seçimi temizle, Seçimi iptal et, Seçimi onayla seçeneğine taşır.

Bilgi notu (...) alt menü gezintisi: Alt menüye girer ve Yukarı ve Aşağı oklarla şu seçim seçeneklerine götürür: Tümünü seç, Olasıyı seç, Alternatifi seç, Hariç tutulanı seç.
Esc

Seçimi iptal eder ve odağı görselleştirmeye geri götürür.

Tab Seçimler korunmuş şekilde odağı görselleştirmeye geri götürür.

Görselleştirme bağlam menülerinde klavye gezintisi

Görselleştirme bağlam menülerinde klavye gezintisi
Klavye gezintisi Açıklama
Tab Sayfadaki odağı, bağlam menüsüne taşır.
Esc Bağlam menüsünü kapatır.
Aşağı ok Odağı, bağlam menüsündeki bir sonraki öğeye götürür.
Yukarı ok Odağı, bağlam menüsündeki bir önceki öğeye götürür.
Sağ ok Bir öğenin alt menüsünü açar.
Sol ok Bir öğenin alt menüsünü kapatır.
Enter Odaklanılan öğe için eylemi gerçekleştirir.

Görselleştirmenin Verileri dışa aktar diyalog penceresinde klavye gezintisi

Görselleştirmenin Verileri dışa aktar diyalog penceresinde klavye gezintisi
Klavye gezintisi Açıklama
Tab Odağı ileriye taşır.
Shift + Tab Odağı geriye taşır
Esc Diyalog penceresini kapatır.
Enter Odaklanılan öğe için eylemi gerçekleştirir.

Seçimler modunda

Seçimler modunda klavye gezintisi

Klavye gezintisi

Açıklama

Yukarı ok Yukarıdaki satıra gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satıra gider.
Boşluk tuşu Değeri seçer.
Shift + yukarı/aşağı okları Birden çok değeri seçer.
Enter Seçimleri onaylar.
Esc Seçimleri iptal eder.

Geçerli seçimde

Geçerli seçimde klavye gezintisi

Klavye gezintisi

Açıklama

Tab Sonraki seçime veya Tüm alanları temizle düğmesine gider.
Enter/boşluk tuşu Geçerli seçimde Enter/boşluk tuşuna basarsanız liste kutusu açılır penceresi açılır. Tüm alanları temizle bölümünde Enter/boşluk tuşuna basarsanız seçimler silinir.

Liste kutularında klavye gezintisi

Liste kutusunun içinde

Liste kutularında klavye gezintisi

Klavye gezintisi

Açıklama

Boşluk (seçilebilir bir hücrede) Seçimler moduna girer.
Shift + yukarı/aşağı oklar (seçilebilir bir hücrede) Birden çok değeri seçer.
Yukarı ok Yukarıdaki satırda yer alan hücreye gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satırda yer alan hücreye gider.
Esc Odağı nesneye geri taşır.
Ctrl + Boşluk (seçim yaparken) Değeri seçer ve diğer tüm değerlerin seçimini kaldırır.
Ctrl + A Tüm değerleri seçer.
Ctrl + F Arama formunu açar ve arama formuna odaklanır.

Seçimler modunda

Liste kutularında klavye gezintisi, Seçimler modunda

Klavye gezintisi

Açıklama

Yukarı ok Yukarıdaki satıra gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satıra gider.
Boşluk tuşu Değeri seçer.
Shift + yukarı/aşağı okları Birden çok değeri seçer.
Enter

Seçimleri onaylar.

Odak liste kutusundaki arama çubuğundayken, mevcut aramada olanı seçer. Bu arama ile seçilecek olan seçili tüm öğeler seçili değildir.

Enter + Ctrl Odak liste kutusundaki arama çubuğundayken, mevcut seçimleri temizler ve ardından arama sonucunu seçer
Esc Seçimleri iptal eder.

Düz tablolarda klavye gezintisi

Tablonun dışı

Düz tablolarda klavye gezintisi, tablo dışında
Klavye gezintisi Açıklama
Enter veya Space Verileri görüntüle modunu girer.
Esc Verileri görüntüle modunu kapatır.
Enter veya Space (Verileri görüntüle modu veya varsayılan tabloda) Odağı tablonun ilk hücresine taşır.
Shift + Enter veya Space Tam ekran moduna girer.

Tablonun içi

Düz tablolarda klavye gezintisi, tablo içinde

Klavye gezintisi

Açıklama

Enter veya Space (seçilebilir bir hücrede) Seçimler moduna girer.
Shift + yukarı/aşağı oklar (seçilebilir bir hücrede) Birden çok değeri seçer.
Enter veya Space (başlık hücresinde veya eylemin olduğu diğer bir hücrede) Hücre eylemini yürütür.
Sağ ok Tablodaki sonraki hücreye gider.
Sol ok Tablodaki önceki hücreye gider.
Yukarı ok Yukarıdaki satırda yer alan hücreye gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satırda yer alan hücreye gider.
Esc Odağı nesneye geri taşır.
Ctrl + Boşluk (seçim yaparken) Değeri seçer ve diğer tüm değerlerin seçimini kaldırır.

İçgörüler'de klavye gezintisi

İçgörüler'de

İçgörüler'de klavyeyle gezinme
Klavye gezintisi Açıklama
Tab

Odağı, araç çubuğundaki öğeler ve sayfadaki görselleştirmeler arasında ileriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar.

Shift + Tab

Odağı, araç çubuğundaki öğeler ve sayfadaki görselleştirmeler arasında geriye taşır. Etkin bir menüdeyken, Shift + Tab tuşu, menü seçenekleri arasında geçiş yapar.

Sağ ok Satırdaki bir sonraki görselleştirmeye gider.
Sol ok Satırdaki bir önceki görselleştirme nesnesine gider.
Yukarı ok Yukarıdaki satırda yer alan görselleştirmeye gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satırda yer alan görselleştirmeye gider.
Ctrl + yukarı ok Sayfadaki ilk görselleştirmeye gider.
Ctrl + aşağı ok Sayfadaki son görselleştirmeye gider.
Enter Verileri görüntüle modunu girer.
Boşluk veya Shift + Enter Geçerli görselleştirmeyi tam ekranda açar.
Esc Tam ekran modunu kapatır.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), FN + Shift + F10 (Mac OS)

Seçilen görselleştirme için bağlam menüsünü açar.

Bilgi notuShift + F10 tuş birleşimi tarayıcınızda çalışmazsa Alt + Shift + F10 tuş birleşimini kullanın.

İçgörüler varlık panelinde klavye gezintisi

İçgörüler varlıklar panelinde klavye gezintisi

Klavye gezintisi

Açıklama

<harf tuşu>

Listedeki bu harfle başlayan ilk öğeye gider (odağın bulunduğu öğe başka bir harfle başlıyorsa). Listedeki bu harfle başlayan sonraki öğeye gider (odağın bulunduğu öğe aynı harfle başlıyorsa )

Ctrl + yukarı ok

Önceki kategorideki son öğeye gider.

Ctrl + aşağı ok

Sonraki kategorideki ilk öğeye gider.

Yukarı ok

Geçerli öğenin (varlık veya kategori) bir üstündeki öğeye gider.

Aşağı ok

Geçerli öğenin (varlık veya kategori) bir altındaki öğeye gider.

Sol ok

Geçerli odağın yer aldığı öğeyi içeren kategoriye gider (odak bir varlıktayken).

Sağ ok

Seçilen kategorideki ilk öğeye gider (odak kategorideyken).

Boşluk veya Enter

Odağın bulunduğu öğeyi seçer.

Filtre bölmelerinde klavye gezintisi

Filtre bölmelerinde klavye gezintisi

Klavye gezintisi

Açıklama

Sağ ok

Sonraki sütunda yer alan ilk boyuta gider.
Sol ok Önceki sütunda yer alan ilk boyuta gider.
Yukarı ok Yukarıdaki satırda yer alan boyuta gider. Sütunun en altındayken önceki sütunun en üstüne gider.
Aşağı ok Aşağıdaki satırda yer alan boyuta gider. Sütunun en üstündeyken sonraki sütunun en altına gider.
Esc Odağı nesneye geri taşır.
Boşluk veya Enter Odağı boyuttaki ilk değere taşır. Odak, daraltılmış bir liste kutusundaysa liste kutusunu, açılır listede açar. Odak, tümünü göster düğmesi üzerindeyse filtre bölmesi tam ekran modunda açılır.

Klavye kısayolları

Bilgi notuKlavye kısayolları, Windows'da çalıştığınız varsayılarak açıklanmıştır. Mac OS için Ctrl yerine Cmd kullanın.

Şunlara özel olan klavye kısayolları:

Klavye kısayolları
Klavye kısayolu Açıklama
Ctrl + P Geçerli görünümü veya etkin sayfayı/hikayeyi yazdırır.
Ctrl + C Seçilen öğeyi panoya kopyalar.
Ctrl + X Seçilen öğeyi keser ve panoya kopyalar. Google Chrome tarayıcısını kullanırken, imleç hiçbir şey seçilmeden veri yükleme düzenleyicisinde veya ifade düzenleyicisinde bir satırın önüne getirilmişse, satırın tamamı kesilir.
Ctrl + V Panodan en son kopyalanan öğeyi yapıştırır.
Ctrl + Z Eylemi geri alır. Önceki eylemleri geri almak için tekrarlayın.
Ctrl + Y Eylemleri yineler.
Ctrl + H

Geçerli işlevin bağlamında çevrimiçi yardım açar.

Bilgi notu

Yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ve ifade düzenleyicisinde kullanılabilir.

Ctrl + F Akıllı aramayı açar.
Ctrl + E Sayfa görünümünde, seçilen sayfanın düzenlemesini açar ve kapatır.
Ctrl + S

Uygulamada yapılan değişiklikleri kaydeder.

Qlik Sense uygulamasında desteklenmez, değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Ctrl + S, Veri yükleme düzenleyicisinde değişiklikleri kaydeder

Ctrl + O Ctrl+C kullanılarak panoya kopyalanan bir uygulama dosyasını açar.
Qlik Sense uygulamasında desteklenmez.
Ctrl + A

Kodun tamamını seçer.

Bilgi notu

Yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ve ifade düzenleyicisinde kullanılabilir.

Ctrl + D

Geçerli satırdaki içeriği siler.

Bilgi notu

Yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ve ifade düzenleyicisinde kullanılabilir.

Ctrl + K Veri yükleme düzenleyicisinde seçilen satırlar için yorum ekler veya yorumu kaldırır.
Ctrl + 00 Veri yükleme düzenleyicisine test kodu ekler.
Tab Veri yükleme düzenleyicisinde kodu girintiler.
Shift + Tab Veri yükleme düzenleyicisinde kodun girintisini azaltır.
Sol ok Hikaye anlatımı görünümünde önceki slayta gider.
Sağ ok Hikaye anlatımı görünümünde sonraki slayta gider.
Yukarı ok Tabloda yukarı kaydırır.
Aşağı ok Tabloda aşağı kaydırır.
Ctrl + sol ok Sayfa görünümünde önceki sayfaya gider.
Ctrl + sağ ok Sayfa görünümünde sonraki sayfaya gider.

Ctrl + Home, Cmd + Fn + Sol (Mac OS)

Sayfa görünümünde uygulamanın önceki sayfasına gider.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + Sağ (Mac OS)

Sayfa görünümünde uygulamanın son sayfasına gider.
Esc

Hikaye anlatımı görünümünde oynatma modundan çıkar. Sayfa görünümünde düzenleme yapılırken görselleştirmenin seçimini kaldırır. Bir nesnenin seçimini kaldırır. Görselleştirmedeki seçimleri geri alır. Bir diyalog penceresini veya pencereyi kapatır.

Sil Seçilen öğeyi siler.
Geri al tuşu Seçilen öğeyi siler.
Enter Etkin seçenek veya düğme için eylemi gerçekleştirir (örneğin, diyalog pencerelerinde).
Ctrl + + Yakınlaştırır.
Ctrl + - Uzaklaştırır.
Ctrl + 0 Yakınlaştırmayı sıfırlar.
Shift Alanı bir sayfaya sürükleyip bırakırken basılı tutulduğunda alanı filtre bölmesi olarak ekler.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!