Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Metin ve şekillerle stil ekleme

Hikayelerinizi cazip hale getirmek için stil öğeleri ekleyebilirsiniz. Metin, köprüler ve şekiller bunlara iyi birer örnektir.

Bu bölümde bilgilerinize stil eklemenize yardımcı olacak konu başlıklarını bulacaksınız. Öğeleri ekleyebilir ve boyut, renk, yazı tipi stili ve daha fazlasına göre biçimlendirebilirsiniz.

Slaytlara metin ekleme

Hikaye slaytına farklı stillerde metin ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, Text seçeneğine tıklayın.

  Metin nesneleri diyalog penceresi açılır.

 2. Eklemek istediğiniz metin stilini bulun ve slayta sürükleyin.

  Metin nesnesi slayta yerleştirilir ve kılavuz çizgiye yaslanır. Serbest bir şekilde taşımak için klavye oklarını kullanabilirsiniz.

 3. Metin nesnesine çift tıklayın veya Edit.
 4. Metninizi girin.
 5. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Metin kaydedilir.

Slaytlarda metni biçimlendirme

Hikaye slaytında, metin biçimlendirme araç çubuğuyla metinlerinizin biçimini değiştirebilirsiniz. Rengi, boyutu, yazı tipi stilini ve metin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bağlantı ve seçim imleri ekleyebilirsiniz.

Paragraf metin nesnesi için metin biçimlendirme araç çubuğu.

Text formatting toolbar.

Bilgi notuMetin nesnesini biçimlendirme için etkinleştirmek isterseniz çift tıklayın.

Yazı tipi stillerini değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz metin nesnesine çift tıklayın.Veya metin nesnesine ve Edit.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Stil eklemek istediğiniz metni seçin.

 3. Text-Bold, Text-italic ve Text-Underlined seçeneklerinden birine veya birkaçına tıklayın.
 4. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Metnin yazı tipi stili değiştirilir.

Paragrafların yazı tipi boyutunu değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz Paragraf metin nesnesine çift tıklayın. Veya metin nesnesine ve Edit.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz metni seçin.

 3. Yazı tipi boyutu göstergesinin yanındaki Arrow down seçeneğine tıklayın ve bir boyut seçin: XS, S, M, L or XL.
 4. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Metnin yazı tipi boyutu değiştirilir.

Başlıkların yazı tipi boyutunu değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz Başlık metin nesnesine tıklayın.

 2. Yazı tipi boyutunu değiştirmek için köşelerden birini sürükleyin.

 3. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Metnin yazı tipi boyutu değiştirilir.

Paragrafların metin hizalamasını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz Paragraf metin nesnesine çift tıklayın. Veya metin nesnesine ve Edit.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Hizalamak istediğiniz metin paragrafına tıklayın.
 3. Align left, Align right veya Align center seçeneğine tıklayın.
 4. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Metin hizalaması değiştirilir.

Bilgi notuVarsayılan olarak, metin sola hizalanır.

Metin rengini değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz metin nesnesine çift tıklayın. Veya metin nesnesine ve Edit.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Rengini değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 3. Araç çubuğunda renk göstergesinin yanında Arrow down seçeneğine tıklayın.

  Renk paleti görünür.

 4. Paletteki bir renge tıklayın.

 5. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Renk metne uygulanır.

Bir slayta şekil ekleme

Bir slaytta farklı türden şekiller ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, Shapes seçeneğine tıklayın.

  Şekiller kütüphanesi açılır.

 2. Kullanmak istediğiniz şekli bulun ve slayta sürükleyin.

  Şekil slayta yerleştirilir ve kılavuz çizgiye yaslanır. Serbest bir şekilde taşımak için klavye oklarını kullanabilirsiniz.

Şekil slayta yerleştirilir.

Slaytta şekilleri biçimlendirme

Şekilleri biçimlendirme araç çubuğunda, şekilleri biçimlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

 • Renk

Bir şeklin rengini değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Renk seçeneklerinin bulunduğu bir araç çubuğu görünür.

 2. Araç çubuğunda renk karesine tıklayın.

  Renk paleti görünür.

 3. Bir renge tıklayın.

 4. Şeklin dışına tıklayın.

Renk şekle uygulanır.

Daha fazla bilgi